SEEN IN NORWEGIAN

How to say seen in Norwegian

S Synonyms

Results: 17195, Time: 0.2392

Examples of using Seen in a sentence and their translations

You have seen my demons.
Du har sett mine demoner.
I seen you take it!
Jeg du tok den!
I have seen peter fat-shame sebastian.
Jeg har sett peter tjukkasmobbe sebastian.
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Nyreskade er observert hos pasienter som har fått grastofil.

Have you seen colonel mitchell?
Har du sett oberst mitchell?
I seen you out the window, bob.
Jeg deg i vinduet, bob.
A clinical response is normally seen within 3-4 days.
Klinisk respons ses vanligvis innen 3 4 dager.
You have not seen this, gordon.
Du har ikke sett dette, gordon.
The following side effects have also been seen in patients taking bindren:.
Følgende bivirkninger er også observert hos pasienter som tar bindren:.
I seen what you done, sheriff.
Jeg hva du gjorde, sheriff.
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Nyreskade er observert hos pasienter som har fått grastofil.
I have not seen her in four years.
Jeg har ikke truffet henne på fire år.
Have you seen the" mona lisa"?
Har du sett" mona lisa"?
A clinical response is normally seen within 7 days.
Klinisk respons ses normalt i løpet av 7 dager.
I have not seen our eastern sister in years.
Jeg ikke søsteren vår på årevis.
Have you seen james cole?
Har du sett james cole?
A clinical response is normally seen within a week.
Klinisk respons vil normalt ses innen en uke.
I seen you in the slam, five years ago.
Jeg deg i buret for fem år siden.
So, have you seen bree lately?
Har du truffet bree i det siste?
You have not seen her this week.
Du har ikke møtt henne denne uken, hva?
These reactions were seen at doses of 657 mg/ kg and higher.
Disse reaksjonene ble observert ved doser på 657 mg/kg og høyere.
The following side effects have also been seen in patients taking bindren:.
Følgende bivirkninger er også observert hos pasienter som tar bindren:.
You have not seen your brother in 35 years?
Du har ikke truffet broren din på 35 år?
I have never seen a more exciting game ending.
Jeg har aldri opplevd en så spennende slutt før.
Have you seen jesse and chester?
Har du sett jesse og chester?
However, increased liver enzymes in the blood are more frequently seen in young children.
Økte leverenzymer i blodet ses imidlertid hyppigere hos yngre barn.
I seen it through the window, mr.
Jeg det gjennom vinduet, mr.
Where have you seen that girl before?
Har du møtt piken før?
Have you seen tim?
du tim?
I have not seen my client for two months.
Jeg har ikke truffet min klient på to mnd.

Results: 17195, Time: 0.2392

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More