SENT BY IN NORWEGIAN

How to say sent by in Norwegian

Results: 55, Time: 0.3377

Examples of using Sent By in a sentence and their translations

We were sent by the gods.
Vi er sendt av gudene.
He was sent by the army.
Han er utsendt av hæren.
It was sent by the guy who killed nanaka.
De ble sendt av fyren som drepte nanaka.
You're an errand boy sent by grocery clerks.
Du er en ærendsgutt utsendt av butikkekspeditører-.

We were sent by sven jorgensen.
Vi ble sendt av sven jorgensen.
I was sent by your son.
Jeg ble sendt av din sønn.
I have been sent by his excellency president amin.
Jeg er sendt av hans eksellense, president amin.
It is you who have been sent by the devil- to torment me.
Det er dere som er blitt sendt av djevelen for å torturere meg.
I have been sent by conrad knox.
Jeg er sendt av conrad knox.

The message was sent by galen.
Beskjeden ble sendt av galen.
The pilot says he was sent by your father.
Piloten sier han ble sendt av din far.
If she's been sent by god, she will discover the trap.
Er hun sendt av gud, avslorer hun bloffen.
That tip from prague was sent by you, wasn't it?
Tipset fra praha ble sendt av deg, ikke sant?
It can't be sent by him.
Den kan ikke være sendt av ham.
Are you alone in this, or were you sent by others?
Er du alene om dette, eller ble du sendt av andre?
She says she's been sent by god.
Hun sier at hun er sendt av gud.
The operative that killed your agent was sent by navarro.
Personen som drepte agenten din ble sendt av navarro.
Sent by God?
Sendt av Gud?
Sent by your president to negotiate your return at any cost.
Sendt av presidenten for å forhandle frem din løslatelse for enhver pris.
Because you have been sent by god.
Du ble sendt hit av gud.
Sent by jonathon wilde moments ago.
Sendt av jonathon wilde helt nylig.
He was sent by the vatican.
Han ble sendt fra vatikanet.
Sent by mistress epps.
Sendt av epps.
I'm just a soldier sent by my government.
Jeg er en soldat sendt hit av min regjering.
Sent by catherina Sforza?
Sendt av catherina Sforza?
You're an errand girl sent by grocery clerks to collect a bill.
Du er sendt ut for å innkreve en regning.
What marks?- you have been sent by mr. nick, haven't you?
Du er sendt hit av mr Nick?
This information will also be sent by mail tomorrow night.
Lnformasjonen vil også bli sendt med post i morgen kveld.
Sent by governor simon buckner.
Sent av guvernør simon buckner.
An email sent by sergeant ballard 14 hours after the alleged attack happened, proving she is still alive!
En e-post sendt av sersjant ballard 14 timer etter det påståtte angrepet. det beviser at hun fortsatt er i live!

Results: 55, Time: 0.3377

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More