SERIOUS IN NORWEGIAN

Translation of Serious in Norwegian

Results: 5476, Time: 0.1024

Examples of using Serious in a sentence and their translations

Infections could be serious and life-threatening.
Infeksjoner kan være alvorlige og livstruende.
I am being serious here, oliver.
Jeg er seriøs her, oliver.
Ipilimumab is associated with serious immune-related neurological reactions.
Ipilimumab er forbundet med alvorlige immunrelaterte nevrologiske reaksjoner.
I am serious, hank.
Jeg er seriøs, hank.
I am serious, ramón.
Jeg mener det, ramón.
Risk of serious infections, including salmonella, tuberculosis, and other mycobacterial infections;
Risiko for alvorlige infeksjoner, inkludert salmonella, tuberkulose og andre mykobakterielle infeksjoner.
It 's serious between you two, huh?
Er det alvor mellom dere?
Stelara can cause serious side effects, including allergic reactions and infections.
Stelara kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert allergiske reaksjoner og infeksjoner.
But i am serious, christopher.
Men jeg mener det. vær forsiktig.
I have never been more serious in my life.
Jeg har ikke vært mer seriøs i hele mitt liv.
I think he 's serious this time.
Jeg tror han mener det denne gangen.
I am serious, A.J. i can get that for you.
Jeg er seriøs, A.J. jeg kan få det for deg.
This is serious, frank.
Dette er alvor, frank.
I am being serious, mr. clarke.
Jeg er alvorlig, mr. clarke.
Infections could be serious and life-threatening.
Infeksjoner kan være alvorlige og livstruende.
It is very serious, don cimino.
Det er veldig alvorlig, don cimino.
Marshall, i am serious.
Jeg mener det, marshall.
Look, kurt. this is serious.
Dette er alvor, kurt.
How serious can you be about an anonymous blog?
Hvor seriøst kan det være med en anonym blogg?
I am being serious, she is, she 's an actual troll.
Jeg er seriøs, hun er ett troll.
Ipilimumab is associated with serious immune-related neurological reactions.
Ipilimumab er forbundet med alvorlige immunrelaterte nevrologiske reaksjoner.
This is serious and i am alone.
Dette er alvorlig, og jeg er alene.
I thought you were serious when you said we were partners.
Jeg trodde du var seriøs- da du sa at vi var partnere.
Hey, frank, serious question.
Frank, seriøst spørsmål.
When was your last serious relationship, like, here?
Når var ditt siste seriøse forhold, her?
This is serious now, veum.
Det er alvor nå, veum.
No, i am serious, nora.
Nei, jeg mener det, nora.
The risk of serious infections, sepsis, tuberculosis and other opportunistic infections.
Risikoen for alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infeksjoner.
It was not serious with the others.
Det var ikke alvor med de andre.
How serious was this thing between you and joaquin?
Hvor seriøst var det mellom deg og joaquin?

Results: 5476, Time: 0.1024

See also


serious illness
alvorlig sykdom
serious injury
alvorlig skade
serious psychiatric
alvorlige psykiatriske
serious disease
alvorlig sykdom
serious issues
alvorlige problemer alvorlige emner virkelig problemer
serious physical
alvorlige fysiske
serious face
alvorlig ansikt ser alvorlig ut alvorsuttrykket
serious allegations
alvorlige anklager
serious people
seriøse folk seriøse mennesker viktige folk farlige karer
more serious
mer alvorlig
other serious
andre alvorlige
you're serious
du mener alvor
gets serious
blir plagsomme
too serious
for alvorlig
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More