SHALL IN NORWEGIAN

How to say "shall" in Norwegian

Results: 11256, Time: 0.4006


Examples of using "Shall" in a sentence and their translations

You shall not die.
Du skal ikke dø.
We shall be fishermen together.
Vi skal være fiskere sammen.
I shall not see your face again.
Jeg vil ikke se ditt ansikt igjen.
I shall wear no crowns and win no glory.
Jeg skai ei bære krone eiier vinne heder.
I shall show you.
Jeg skal vise deg.
I shall call him squishy and he shall be mine.
Jeg vil kalle ham squishy, og han skal være min.
And that: ye shall worship Me; this is the straight path?
Og at dere skulle tjene Meg? det er rett vei.
Shall i take your jacket, Mary?
Skal jeg ta jakka di, Mary?
I shall live and die by my post.
Jeg skai ieve og dø ved min post.
You shall see and they will see.
Du vil se, og de vil se,
We shall be possums now.
Vi skal være pungrotter nå.
I shall be extremely angry if i hear you have gone elsewhere.
Jeg ville bli svært sint om de gikk til andre.
I shall fight for my liberty.
Jeg skulle kjempe for friheten min.
What shall we do now?
Hva skai vi gjøre nå?
I shall offer them my services.
Jeg vil tilby dem mine tjenester.
Surely, i did believe that i shall meet my Account!".
Jeg trodde at jeg skulle møte mitt regnskap.».
I have been and always shall be yours.
Jeg er og vil alltid være din.
Use every man after his desert, and who shall scape whipping?
Skulle enhver behandles slik, hvem ville sluppet unna pisken?
But what shall we do with the princess?
Hva skai vi gjøre med prinsessa?
I think i shall share that with amy farrah fowler.
Jeg tror jeg skal dele det med amy farrah fowler.
And that you shall serve Me?
Og at dere skulle tjene Meg?
What shall we do?
Hva skai vi gjøre?
I shall never forgive myself.
Jeg vil aldri tilgi meg selv.
Shall i tell you something?
Jeg skal fortelle deg noe.
Otherwise, we shall not meet again.
Ellers vil vi ikke møtes igjen.
Boss, what shall we do?
Hva skai vi gjøre?
Surely i knew that i shall meet my account.
Jeg trodde at jeg skulle møte mitt regnskap.».
You shall not steal.
Du skal ikke stjele.
What shall we do now?
Hva skai vi gjøre?
I shall never forget what you have done for me.
Jeg vil aldri glemme hva du gjorde.

Results: 11256, Time: 0.4006

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More