SHALL SPEAK IN NORWEGIAN

How to say shall speak in Norwegian

S Synonyms

Results: 85, Time: 0.1342

Examples of using Shall Speak in a sentence and their translations

We shall speak with him.
Vi snakker med ham.
We shall speak to him.
Vi skal snakke med ham.
I shall speak only to the doctor.
Jeg snakker bare med doktoren.
Clau-clau-claudius shall speak clear.
Clau-clau-claudius skal snakke uten besvær.

The day it comes, no one shall speak except by his leave.
Den dag dette kommer, kan ingen tale uten hans tillatelse.
I shall speak in english, since you choose their customs over ours.
Jeg skal snakke på engelsk, siden du velger deres skikker foran våre.
The day it comes, no one shall speak except by his leave.
Den dag dette kommer, kan ingen tale uten hans tillatelse.
We shall speak tomorrow.
Vi snakkes i morgen.
Then we shall speak of it together.
Da får vi snakke om den sammen.

That is the last we shall speak of my brother.
Dette var siste gang vi snakket om broren min.
For my mouth shall speak truth and wickedness is an abomination to my lips.
For munnen min skal si sannheten, og ondskap er frastøtende for mine lepper.
I shall speak to her after lunch.
Jeg prater med henne etter lunsj.
And he shall speak like a woman, if you watch him closely.
Og han skai snakke som en kvinne hvis du gransker ham naerme.
He shall speak to the people in childhood and in maturity.
Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig.».
At what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it;
En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke op og rive ned og ødelegge;
He shall speak to men in the cradle, and of age, and righteous he shall be.'.
Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig.».
He shall speak to men in the cradle, and of age, and righteous he shall be.'.
Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig.».
At what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;
Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante;
And shall speak all manner of evil"against you falsely, for my sake.".
Lyver og snakker ondt om dere på alle vis.".
At what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to pluck up, and to pull down, and to destroy it;
En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke op og rive ned og ødelegge;
He shall speak to the people in childhood and in maturity.
Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig.».
And at what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;
Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante;
Now therefore go, and i will be with your mouth, and teach you what you shall speak.".
Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale.
Now therefore go, and i will be with your mouth, and teach you what you shall speak.".
Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale.
At what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it;
En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke op og rive ned og ødelegge;
And at what instant i shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;
Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante;
He said to them,"Lodge here this night, and i will bring you word again, as yahweh shall speak to me.
Da sa han til dem: bli her inatt, så vil jeg gi eder svar efter som herren taler til mig.
And he said unto them, lodge here this night, and i will bring you word again, as the LORD shall speak unto me: and the princes of moab abode with balaam.
Da sa han til dem: bli her inatt, så vil jeg gi eder svar efter som herren taler til mig.
Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate.
Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.
And he said unto them, lodge here this night, and i will bring you word again, as the LORD shall speak unto me: and the princes of moab abode with balaam.
Da sa han til dem: bli her inatt, så vil jeg gi eder svar efter som herren taler til mig.

Results: 85, Time: 0.1342

SEE ALSO

See also


"Shall speak" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More