SHE IS IN NORWEGIAN

How to say "she is" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3437, Time: 0.1893

Click norwegian translation to filter results
hun er hun skal hun blir hun var hun har hun står Hun er er henne hun ble

Examples of using "She Is" in a sentence and their translations

Jess, she is not pregnant.
Jess, hun er ikke gravid.
She is on the motorway to hellerup.
De tror hun skal til hellerup.
She is 14 years and has suffered much.
Hun er 14 år og har lidd mye.
How she is raised will make all the difference in who she becomes.
Hvordan hun blir oppdratt vil avgjøre hvem hun blir.
No, she is to be transferred to judge Wylie's court.
Hun skal føres til dommer wylie.
She is my woman.
Hun er min kvinne.
Look, she is fine, okay?
Hun har det bra!
But she is clearly under will Salas' control.
Men hun blir åpenbart kontrollert av will salas.
She is not my mother!
Hun er ikke moren min.
Hey, try to remember, she is burying her brother.
Prøv å huske på at hun skal begrave broren sin.
She is here to help.
Hun skal hjelpe til.
Check if she is in our records.
Se om hun står i registeret.
When she is older, she will read the account of your return.
Når hun blir eldre, skal hun lese om din gjenkomst.
She is in morocco.
Hun er i marokko.
Yes, she is right.
Ja, hun har rett.
Behold her terror as she is offered up to the mighty Kong!
Se hennes skrekk, idet hun blir ofret til den mektige Kong!
Not that she is free to marry.
Ikke at hun står fritt til å gifte seg.
She is so right.
Hun har så rett.
She is not doing that!
Hun skal ikke inn dit.
She is alessa.
Hun er alessa.
Oooh, she is beautiful.
Oi, hun var vakker!
If she is to produce milk, a mother must drink.
Hvis hun skal danne melk, må hun drikke.
Whoever she is, she hurt you pretty bad, huh?
Hvem enn hun var, så såret hun deg dypt, ikke sant?
She is youthful, she is free.
Hun er ung, hun er fri.
She is fallen into a pit of ink.
Hun har falt ned i en svart pøl!
She is stronger than you think.
Hun er sterkere enn du tror.
What happens when she is declared healthy?
Hva skjer når hun blir erklært frisk?
She isn't exactly seated, either.
Hun står på stolen sin.
There she is.
Det er henne.
She is her mother.
Hun er moren hennes.

Results: 3437, Time: 0.1893

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More