SHE MADE HIM IN NORWEGIAN

How to say she made him in Norwegian

S Synonyms

Results: 10, Time: 0.0854

Examples of using She Made Him in a sentence and their translations

It's because... because she made him feel stupid.
Det var fordi hun fikk ham til å føle seg dum.
No, she made him do it.
Hun fikk ham til å gjøre det.
She made him love her so much that he could not die.
Hun fikk ham til å elske henne så høyt at han ikke kunne dø.
She made him leave us a long time ago.
Hun tvang ham til å forlate oss for lenge siden.

She made him.
She made him promise in front of me that if that map will help him locate the tangka, i get her share of the find.
Hun tvang ham til å love, foran meg, at om kartet hjalp ham å finne tangkaen, så skulle jeg få hennes andel av funnet.
And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and she caused him to shave
lot hun ham sove inn på sine knær og kalte på en mann og lot de syv fletter på
And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and she caused him to shave
lot hun ham sove inn på sine knær og kalte på en mann og lot de syv fletter på
And she makes him happy, hank.
Melissa is a wonderful girl, they love each other and she makes him happy.
Melissa er ei flott jente, de elsker hverandre og hun gjør ham lykkelig.

Results: 10, Time: 0.0854

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "she made him"


"She made him" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More