SHE STOLE IN NORWEGIAN

How to say she stole in Norwegian

S Synonyms

Results: 81, Time: 0.082

English-norwegian dictionary

Examples of using She Stole in a sentence and their translations

Even though she stole my heart, she left me with that smile.
Selv om hun stjal hjertet mitt, med det smilet, forlot hun meg.
And shirley figured that if she stole, she would go to hell.
Og shirley tenkte at hvis hun stjal, ville hun havne i helvete.
To get back what she stole from you?
Få tilbake det hun stjal fra deg?
So she stole your book.
hun stjal boken din.
She stole our jewels.
Hun stjal juvelen vår.
And i think she stole my ipod.
Jeg tror at hun stjal ipoden min.
She stole the colt from you.
Hun stjal colten fra deg.
She stole it.
Hun stjal den.
But she stole the formula.
Men hun stjal formelen.
It's not the first time she stole from you.
Det var ikke første gang hun stjal fra deg.
She stole from you... and i would feel better.
Hun stjal fra deg, og jeg ville følt meg bedre.
She stole that tie!
Hun stjal et slips!
She stole a car outside of columbus last night.
Hun stjal en bil utenfor columbus i går kveld.
She stole from the family she served, and fled in the night.
Hun stjal fra familien og flyktet midt på natta.
She stole my guitar... and my records.
Hun stjal gitaren og platene mine.
She took you with her when she stole my client.
Du var med henne da hun stjal klienten min.
She stole my keys.
Hun stjal nøklene mine.
She stole your money.
Hun stjal pengene dine.
She stole my business.
Hun stjal virksomheten min.
Before she died, she stole a memory from me.
Før hun døde, stjal hun et minne fra meg.
She stole your weed?
Stjal hun gresset?
She stole some clothes and she's gone.
På overvåkningskameraet ser vi hvordan hun stjeler klær før hun går.
Years ago, she stole a man from me.
For 50 àr siden sà stjal hun en mann fra meg.
So you think she stole this shy shen list from the triads?
Stjal hun shy shen-lista fra triadene?
Or she stole them and then she ran away.
Eller så stjal hun dem og rømte.
With every effort, she stole.
Med hver anstrengelse, stjal hun.
Shit, she stole my backup!
Hun har stjålet sikkerhetskopien min!
She stole a baby and then abandoned it?!
Stjal hun en baby som hun så overga?
She stole your boyfriend?
Stjal hun kjæresten din?
Tis not the only power she stole.
Det er ikke de eneste kreftene hun har stjålet.

Results: 81, Time: 0.082

SYNONYMS

S Synonyms of "she stole"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More