SHE WAS IN NORWEGIAN

Translation of She was in Norwegian

Results: 7862, Time: 0.1913

She was
hun skulle hun hun var hun ble hun hadde hun sto hun lå hun gikk hun er hun har hun vært hun blev hun stod henne var hun blir

Examples of using She was in a sentence and their translations

You said she was a brunette.
Du sa hun var brunette.
She was killed. In Boston.
Hun ble drept i Boston.
She was Spanish.
Hun var spansk.
Did she say she was checking out or going home? Not to me?
Sa hun at hun skulle sjekke ut eller dra hjem?
I thought she was my new life, my destiny.
Jeg trodde at hun var mitt nye liv, min skjebne.
Who was driving the vehicle she was found in?
Hvem kjørte bilen hun ble funnet i?
She said she was out torching SUVs.
Hun sa hun skulle sette fyr på SUV-er.
What if she was murdered less than three years ago?
Hva om hun ble drept for mindre enn tre år siden?
Theresa, she was my nanny.
Theresa, hun var barnepiken min.
She was interning in the west wing a couple of years ago.
Hun var praktikant hos oss for noen år siden.
She was concerned that you had not been by to check on her.
Hun var bekymret for at du ikke så til henne.
And she was right.
Og hun hadde rett.
You told me she was returning to Casterly Rock.
Du sa hun skulle tilbake til Casterly klippe.
I was hoping it would last till she was 14 or 15.
Hadde håpet hun skulle være det til hun ble 14 eller 15, eller... 50.
She was my niece.
Hun var niesen min.
No, she was sent to us.
Nei, hun ble sendt til oss.
She was paralyzed in the attack.
Hun ble lammet under angrepet.
I forgot she was coming.
Jeg glemte hun skulle komme.
Maybe she was better off without me.
Kanskje hun hadde det bedre uten meg.
She was talking.
Hun sto for snakkingen.
She was hungry.
Hun var sulten.
She was a big girl, sir.
Hun var en stor jente, sir.
Is she?' Cause the last time, I thought she was more in the middle.
Jeg trodde at hun sto i midten.
She was in an accident six months ago.
Hun hadde en ulykke for et halvt år siden.
Yes, she was in the back.
Ja, hun lå i lasterommet.
She was all the time screaming, even talking to the radio.
Hun bare skrek og snakket med radioen.
Did she tell you that she was coming directly back to camp?
Sa hun at hun skulle dra rett til leiren?
Ali did not die, she was murdered.
Ali døde ikke, hun ble drept.
Because she was close to me.
Fordi hun sto meg nær.
She was in so much pain.
Hun hadde så store smerter.

Results: 7862, Time: 0.1913

Word by word translation


she
- hun hennes den det hu og mamma
was
- var ble hadde skulle

S Synonyms of "she was"


"She was" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More