SHIT IN NORWEGIAN

Translation of Shit in Norwegian

Results: 5791, Time: 0.0753

Examples of using Shit in a sentence and their translations

It is shit, austin.
Det er dritt, austin.
I am steve-o, and i collected nine days of elephant shit.
Jeg er steve-o, og jeg har samlet elefant dritt i ni dager.

Ting

( things , stuff , shit )
We got shit to do, and you are not a part of it.
Vi har ting å gjøre, og du skal ikke være med.
That shit there is from kenya.
Det er ting der fra kenya.
You can shit later.
Du kan drite senere.
You gotta shit or get off the pot.
Du må drite eller få ræva av potta.

Greier

( stuff , can , shit )
It 's good shit, john.
Det er bra greier, john.
Serpico and shit." attica!".
Serpico og greier." attica!".

Faen

( the hell , shit , fuckin )
Shit, i do not even believe you 50.
Jeg tror faen meg ikke på at du er 50.
Holy shit so bad you give.
Fy faen så dårlig du gir.

Skitt

( shit , dirt , filth )
Oh, shit. i win.
Å skitt jeg vinner.
Same shit, different day.
Samme skitt, annen dag.
Other sentence examples
We think you are full of shit.
Vi tror du er full av dritt.
Yeah, i had shit to do.
Jeg hadde ting å gjøre.
Finally i am a star, and so i stink shit.
Endelig er jeg stjerne, og så stinker jeg dritt.
I do weird shit when i hallucinate too.
Jeg gjør også merkelige ting når jeg hallusinerer.
But she would not shit on his chest.
Men hun ville ikke drite på brystet hans.
Shit on my dick or blood on my knife.
Dritt på pikken min eller blod på kniven min.
You are so full of shit, brody.
Du er full av dritt, brody.
That 's my shit you stole.
Det var mine greier du stjal.
I needed shit for school, i got it.
Jeg trengte ting til skolen, jeg fikset det.
Do you wanna just shit in your chair, maybe?
Har du wanna bare drite i stolen, kanskje?
David, shit, i am sorry.
David, pokker. jeg beklager.
I know shit uma did not know!
Jeg vet ting som uma ikke visste!
Charismatic, with a little flair and shit.
Mer karismatisk med litt stil og greier.
I would rather shit and cry than strain and nap all the time.
Jeg vil heller drite og gråte enn presse og sove hele tida.
I say you are full of shit, knox.
Jeg sier du er full av dritt, knox.
Shit. we forgot flowers.
Faen, vi glemte blomster.
I have done all kinds of shit.
Jeg har gjort alle slags greier.
Milk and shit in the brain.
Melk, og skitt i hjernen.

Results: 5791, Time: 0.0753

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More