SHIT IN NORWEGIAN

How to say "shit" in Norwegian

Results: 3248, Time: 0.3628


Examples of Shit in a Sentence

We have never been so shit as we were today!
Vi har aldri vært så dritt som vi var i dag!
She has survived war and shit we cannot even imagine.
Hun har overlevd krig og dritt vi ikke kan forestille oss!
People steal shit around here, okay?
Folk stjeler ting her.
Don't mess around with shit you don't understand.
Ikke kødd med ting du ikke forstår.
I don't give a shit about your badge, man.
Jeg gir ikke en dritt om skiltet ditt, mann.
Serpico and shit."Attica!".
Serpico og greier."Attica!".
But i would rather shit in my mouth.
Men jeg vil heller drite i kjeften min.
That's my shit you stole.
Det var mine greier du stjal.
Whatever weird shit is happening, it's coming from the big house.
Alle snåle ting som skjer, stammer fra det store huset.
He said shit again.
Han sa dritt igjen.
Because I'm not a shit like you.
Fordi jeg ikke er en dritt som deg.
Are you gonna shit on it no matter what i say?
Skal du drite i det uansett hva jeg sier?
Of shit that i haven't done.
For ting jeg ikke har gjort.
Shit. we forgot flowers.
Faen, vi glemte blomster.
Lncriminating shit.
Belastende greier.
Shit, matias.
Helvete, matias.
But she wouldn't shit on his chest.
Men hun ville ikke drite på brystet hans.
Shit on my dick or blood on my knife.
Dritt på pikken min eller blod på kniven min.
No. shit, i don't know.
Nei faen, jeg vet ikke.
This is dangerous shit.
Det er farlige greier.
I know shit uma didn't know.
Jeg vet ting som uma ikke visste!
Shit, Danny!
Helvete, Danny!
You want to shit and piss all over this guy's car?
Vil du drite og pisse i bilen hans?
I don't give a shit.
Jeg gir ikke en dritt.
Charismatic, with a little flair and shit.
Mer karismatisk med litt stil og greier.
It was a horrific accident, but shit happens!
Det var en forferdelig ulykke, men ting skjer.
Milk and shit in the brain.
Melk, og skitt i hjernen.
Shit, I'm annoyed.
Faen, jeg er irritert.
Oh, shit, he sees us.
Å, faen, han ser oss.
Frank, you wanna shit your pants and get in the.
Vil du drite i buksa og sette deg.

Results: 3248, Time: 0.3628

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Shit" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More