SHOT IN NORWEGIAN

How to say shot in Norwegian

S Synonyms

Results: 5199, Time: 0.1447

Examples of using Shot in a sentence and their translations

Terry shot derek jeter.
Terry skjøt derek jeter.
A man has shot himself in the head.
En mann har skutt seg i hodet.
Kash shot mickey.
Kash skjøt mickey.
Next shot wins the game, hotshot.
Neste skudd vinner.

I have not shot anyone since christmas.
Jeg har ikke skutt noen siden jul.
I shot his brother six months ago in moscow.
Jeg skjøt broren seks måneder siden i moskva.
Morris was shot in the face with my gun, in my apartment.
Morris var skutt i ansiktet med min pistol i min leilighet.
You have only got one shot, and we can not die.
Du har ett skudd, og vi kan ikke dø.
Steve shot richard and he did not die.
Steve skjøt richard, og han døde ikke.
I am a good shot, i am gonna get it perfect.
Jeg er en god sjanse, skal jeg få det perfekt.
You ai not no shot either, owens!
Du er ingen skytter heller, owens!
And you only get one shot with a girl like serena.
Man får bare én sjanse med en jente som serena.
Lasse shot patrik.
Lasse skjøt patrik.
You should have shot me, michael.
Du skulle ha skutt meg, michael.
Was shot with arrows and fell off of a rooftop.
Ble skudd med pil, og falt fra et tak.
I hear you are a good shot, so let us choose pistols.
Jeg hører du er en god skytter, sa la oss velge pistoler.
When you heard thursby was shot, you knew gutman was here!
Da du hørte thursby var skutt, visste du at gutman var her!
Well, it could be our only shot.
Det kan være vår eneste sjanse.
One shot in panic and we have lost what i want:.
Ett skudd i panikk, og vi har mistet det vi vil ha:.
Was that shot from inside your closet?
Er det filmet fra skapet ditt?
They shot and killed him.
De skjøt og drepte ham.
Would you ever shot him in the head or the heart?
Hadde du skutt ham i hodet eller hjertet?
I was best shot in my regiment.
Jeg var beste skytter i avdelingen min.
Themomentjohnhinckley shot ronald reagan.
Dajohnhinckley skjøt ronald reagan.
Just one shot in the stomach.
Bare ett slag i magen.
This is everything we shot today, yes yes.
Dette er alt vi filmet i dag ja, ja.
Well, get me on the first shot, if you can.
Ta meg på første skudd hvis du kan.
I think it 's our best shot.
Det er vår beste sjanse.
Good shot, barlow.
Godt forsøk, barlow.
Safe house might be our best shot.
Dette huset kan være vår beste sjanse.

Results: 5199, Time: 0.1447

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More