SICK IN NORWEGIAN

Translation of Sick in Norwegian

Results: 4416, Time: 0.067

Examples of using Sick in a sentence and their translations

I am sick, peter.
Jeg er syk, peter.
I am so sick of chang.
Jeg er så lei av chang.
I am sick, claire.
Jeg er syk, claire.
I am so sick of this town.
Jeg er så lei av denne byen.
I am sick, melanie.
Jeg er kvalm, melanie.
He is sick, david.
Han er syk, david.
I am sick and tired of trying.
Jeg er sjuk og lei av å prøve.
I am sick of russell!
Jeg er lei av russell!
I am sick of this waiting.
Jeg er kvalm av å vente.
You are not sick, amelia.
Du er ikke syk, amelia.
I am sick, elliot.
Jeg er syk, elliot.
I do not wanna get sick while i am being tortured.
Jeg vil ikke bli kvalm når jeg blir torturert.
I am sick of sympathy.
Jeg er lei av sympati.
I am gonna blow this whole sick mess wide open.
Jeg skal avsløre alt ved denne sjuke greia og rense navnet mitt.
I am sick, joe.
Jeg er sjuk, joe.
Yngve is sick, jarle.
Yngve er syk, jarle.
I am so sick of this.
Jeg er så lei av dette.
I am gonna be sick.
Jeg er kvalm.
I am sick of this.
Jeg er drittlei av dette.
You are very sick sons of bitches!
Dere er sjuke jævler!
What kind of sick of operation is this?
Hva slags sjuk operasjon er dette?
Sheldon, you are not sick.
Du er ikke syk, sheldon.
You are sick.
Dere er sjuke i huet.
Suppose you are getting sick of all this, are you?
Du blir vel drittlei av dette?
Feeling sick, vomiting, constipation and diarrhoea.
Kvalm følelse, oppkast, forstoppelse og diaré.
He 's sick, terje, not dangerous.
Han er sjuk, ikke farlig.
I am sick of you.
Jeg er lei av deg.
Feeling or being sick( nausea and vomiting).
Følelse av eller være uvel( kvalme og oppkast).
I am sick of plugging.
Jeg er drittlei av å stå på.
You are too sick, pa.
Du er for sjuk, pappa.

Results: 4416, Time: 0.067

See also


sick people
syke folk
sick game
syk lek
sick boy
sick boy
sick today
syk i dag
sick stuff
syke ting syke greier alt dette syke sykdomsgreia
sick freak
syk jævel syke snålingen syke jćvel syke skrulling
sick shit
syke ting sykt faenskap syke greier
you're sick
du er syk
it's sick
det er sykt
real sick
er syk skikkelig syk rent kvalm virkelig dårlig av
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More