SICK IN NORWEGIAN

How to say "sick" in Norwegian

Results: 4373, Time: 0.2672


Examples of using "Sick" in a sentence and their translations

Yngve is sick, jarle.
Yngve er syk, jarle.
Abu sayyaf got sick of it.
Abu sayyaf ble lei av det.
She's sick, julian.
Hun er syk, julian.
My mother is sick, and.
Min mor er syk, og.
Know something? I'm sick of you hanging out with linda.
Jeg er lei av at du henger sammen med linda.
I'm sick, melanie.
Jeg er kvalm, melanie.
I'm sick and tired of trying.
Jeg er sjuk og lei av å prøve.
I'm gonna be sick.
Jeg er kvalm.
Thomas is sick.
Thomas er syk.
I'm so sick of you being angry.
Jeg er så lei av at du er sint.
I'm sick and hunched over.
Jeg er dårlig og kroket.
I'm sick of everyone telling me what to do.
Jeg er lei av at alle forteller meg hva jeg skal gjøre.
That shirt makes me sick.
Den skjorta gjør meg kvalm.
I'm sick, joe.
Jeg er sjuk, joe.
She's not sick.
Hun er ikke syk.
I have been sick all day.
Jeg har vært dårlig hele dagen.
But my master got sick of me, so here i am.
Men min herre ble lei av meg, så her er jeg.
I'm gonna blow this whole sick mess wide open.
Jeg skal avsløre alt ved denne sjuke greia og rense navnet mitt.
Feeling sick, vomiting, constipation and diarrhoea.
Kvalm følelse, oppkast, forstoppelse og diaré.
He's not sick.
Han er ikke syk.
What kind of sick of operation is this?
Hva slags sjuk operasjon er dette?
Cause I'm sick of this world.
Jeg er lei av verden.
So much power, it's making you sick.
Så mye makt. det gjør deg kvalm.
I'm sick of this.
Jeg er drittlei av dette.
Ronal is sick.
Ronal er syk.
He's sick, terje, not dangerous.
Han er sjuk, ikke farlig.
How sick is he?
Hvor dårlig er han?
You are very sick sons of bitches!
Dere er sjuke jævler!
You are sick.
Dere er sjuke i huet.
Feeling or being sick(nausea and vomiting).
Følelse av eller være uvel(kvalme og oppkast).

Results: 4373, Time: 0.2672

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Sick" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More