SKINNER IN NORWEGIAN

How to say skinner in Norwegian

S Synonyms

Results: 73, Time: 0.0447

English-norwegian dictionary

Examples of using Skinner in a sentence and their translations

Rodney skinner, gentleman thief.
Rodney skinner, gentlemanstyv.
And this is ron skinner, he manages the windemere trust.
Dette er ron skinner, som forvalter windemere-fondet.
The FBI said that skinner and escamilla had a solid alibi... for that day.
FBI sa at skinner og escamilla hadde vanntett alibi for den dagen.
Go get doc skinner and bring him to the shed.
Finn doc skinner og ta ham med til skuret.
Simon skinner, i believe you have met.
Simon skinner har du visst truffet?
Mr skinner to the Manager's office.
Mr skinner til kontoret.
Simon skinner, I'm arresting you on suspicion of the murder of leslie tiller.
Simon skinner, du er arrestert for mordet på leslie tiller.
Where are they?- Where's skinner and Griff?
Hvor er skinner og Griff?
You're marcus skinner.
Du er marcus skinner.
It was gray not skinner.
Det var gray. ikke skinner.
I'm looking for mr. skinner.
Jeg ser etter mr. skinner.
Your loving uncle henry skinner.
Din kjære onkel henry skinner.
I am here to see colonel john skinner wilson.
Jeg skal møte oberst john skinner wilson.
I am colonel john skinner wilson.
Jeg er oberst john skinner wilson.
This is charlie skinner.
Dette er charlie skinner.
I'm charlie skinner.
Jeg er charlie skinner.
Skinner, keep your people behind the red tape.
Hold folkene dine bak båndet, skinner.
Yeah... that's him, walter skinner.
Det er ham. walter skinner.
I'm impressed, mr. gray. you take Skinner's uniqueness in your stride.
De tar skinners talent imponerende rolig, mr.
Ron Skinner's signature is all over the paperwork.
Ron skinners signatur pryder alle dokumentene.
Skinner, put your gun down.
Legg vekk våpenet, jeg vil bare hjelpe deg.
Max Skinner's phone.
Max skinners telefon.
Project pigeon was the brainchild of one burrhus frederic skinner.
PROJECT PIGEON TOPPHEMMELIG project pigeon var burrhus frederic skinners idé.
Skinner struck again.
Flåeren har slått til igjen.
Skinner tosses him in the car and peels out.
Flåeren hiver ham inn i bilen og stikker.
Skinner's had him for 24 hours.
Flåeren har hatt ham i et døgn.
Mr skinner, what you do with your land is of no concern of mine, so jog on.
Mr skinner, hva du gjør med din jord angår ikke meg så stikk av.
I really believed you wanted to go to stanford because you wanted to study with marcus skinner.
Jeg trodde du ville gå på stanford fordi du ville studere hos marcus skinner.
Incredible as it may sound, successful lab tests meant Skinner's proposal received an official sanction and a $350,000 contract in today's money.
Selv om det høres utrolig ut, gjorde vellykkede laboratorietester at skinners forslag fikk offisiell støtte, og en kontrakt verdt $ 350 000 i dagens penger.
Last night, my best friend was killed along with the troubadour and skinner... to save one man from hanging.
I går kveld ble min beste venn drept, sammen med trubaduren og flåeren.

Results: 73, Time: 0.0447

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "skinner"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More