SKYNET IN NORWEGIAN

How to say skynet in Norwegian

Results: 160, Time: 0.0417

English-norwegian dictionary

Examples of using Skynet in a sentence and their translations

Skynet. You're talking about skynet.
Det er skynet du snakker om.
Repeat, skynet has been destroyed.
Gjentar: skynet er ødelagt.
You can kill skynet before it's born.
Du kan drepe skynet før det fødes.
You can kill skynet before it's born.".
Du kan drepe skynet før det blir født.".
Skynet has kyle reese.
Skynet har kyle reese.
Not skynet.
Ikke skynet.
You did what skynet has failed to do for so many years.
Du gjorde det skynet ikke har klart i så mange år.
Skynet is the virus!
Skynet er viruset!
This isn't skynet.
Dette er ikke skynet.
On august 29, 1997, skynet woke up.
Den 29. august 1997 våknet skynet.
Remember, genisys is skynet.
Husk... genisys er skynet.
I'm skynet.
Jeg er skynet.
Skynet is almost free.
Skynet... er nesten fritt.
Kyle is out there somewhere alone, and skynet is hunting him.
Kyle er der ute et sted helt alene, og skynet jager ham.
Machines. skynet.
Maskinene, skynet.
It may have information on skynet.
Den kan ha informasjon om skynet.
Skynet is ruthless and unpredictable.
Skynet er hensynsløst og uforutsigbart.
Skynet tracked our signal.
Skynet sporet signalet vårt.
The machine thinks that we will not strike at the very heart of Skynet!
Maskinen tror at vi ikke vil ramme skynets hjerte!
Skynet's way into everything.
Skynets vei inn i alt.
He's Skynet's.
Han er skynets.
Skynet's a machine, and like all machines it has an off switch.
Skynets maskiner, som alle andre maskiner, kan den stenges av.
This is it. Skynet's valley of death.
Her er den, skynets dødsdal.
The computer which controlled the machines, skynet... sent two terminators back through time.
Computeren som kontrollerte maskinene, skynet, sendte to terminatorer tilbake i tiden.
But if you don't send kyle, you can never be and skynet will win the war.
Hvis ikke kyle sendes tilbake, fødes ikke du, og skynet vinner krigen.

Results: 160, Time: 0.0417

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More