SLEEP IN NORWEGIAN

Translation of Sleep in Norwegian

S Synonyms

Results: 5988, Time: 0.0368

Examples of using Sleep in a sentence and their translations

Sove

( sleep , crash , bunk )
You could sleep now, could not you?
Du kan sove nå, kan du ikke?
You can sleep, lizzie.
Du kan sove, lizzie.
Maybe sleep has met you before.
Kanskje søvn har møtt deg før.
I got no sleep, but i feel like orlando furioso.
Jeg fikk ikke noe søvn, men jeg føler meg som orlando furioso.

Ligge

( sleep , lie , be )
You can sleep with anything, but.
Du kan ligge med hva som helst, men.
But to sleep with your own brother?
Men å ligge med din egen bror?

Sovne

( fall asleep , sleep )
Or you will find yourself a more permanent sleep.
Ellers vil du sovne for alltid.
Do not sleep on me, john.
Ikke sovne fra meg, john.

Sengs

( bed , sleep )
Go to sleep, felton!
Gå til sengs, felton!
Then go and sleep.
Gå til sengs, da.

Søvne

( your sleep )
Thoughts during sleep can and do cause physical changes.
Tanker i søvne kan forårsake fysiske endringer.
Guarding his mind even in sleep.
Han voktet sinnet hans, til og med i søvne.
Other sentence examples
You can sleep here.
Du kan sove her.
I can not sleep without having nightmares.
Jeg kan ikke sove uten å ha mareritt.
With no sleep and nearly 30 hours in the air.
Nesten ikke noe søvn og 30 timer i lufta.
I can give you sleep.
Jeg kan gi deg søvn.
Mahowoni sleep.
Mahawoni sove.
I can sleep with you.
Jeg kan ligge med deg.
He could put you to sleep just by talking.
Han kan få deg til å sovne bare ved å snakke til deg.
I can not sleep, i can not eat.
Jeg kan ikke sove, ikke spise.
I have not gotten much sleep.
Jeg har ikke fått mye søvn.
You can sleep with other girls.
Du kan ligge med andre jenter.
Do not sleep with anybody else on this tour.
Lkke ligg med andre på turneen.
But how could she sleep with that monster?
Men hvordan kunne hun ligge med det monsteret?
It is also associated with a hypnotic effect and increased propensity for sleep.
Det er også forbundet med en hypnotisk effekt og økt tilbøyelighet for søvn.
You can sleep when you are dead-.
Du kan sove når du er død.
Then how do you get them to sleep with you?
Hvordan får du dem til sengs, da?
My father 's voice calling my name as i start to sleep.
Jeg hører far min rope på meg når jeg skal til å sovne.
I thought you would want the extra sleep.
Jeg trodde du ville ha ekstra søvn.
How could you sleep with mr tweed?
Hvordan kunne du ligge med mr. tweed?

Results: 5988, Time: 0.0368

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More