SO IN NORWEGIAN

How to say "so" in Norwegian

Results: 75391, Time: 0.5357


Examples of So in a Sentence

So you are Escorpion?
du er Escorpion?
You're so smart, gavin.
Du er smart, gavin.
Come back so we can be young men together again.
Kom tilbake slik at vi kan være unge menn sammen igjen.
So, you're franky doyle.
du er franky Doyle?
It's not so we can hang you or anything.
Det er ikke slik at vi kan henge deg eller noe.
So no one knows mon-el is mike.
Da vet ingen at mon-el er mike.
Oh, and these are so you can hear us.
Og disse er slik at dere kan høre oss.
You're so naive, bertie.
Du er naiv, Bertie!
So... your brother wants me to come and fight for him?
Din bror vil altså at jeg skal slåss for han?
This is so not simple.
Dette er da ikke enkelt.
I wish you were here so you could explain yourself.
Jeg skulle ønske du var her slik at du kan forklare deg selv.
The messenger says, so you know the news is true,
Sendebudet sier, sånn at du vet at det er sant:.
Well, he created you, so he can't be totally-.
Han skapte jo deg. da kan han ikke være helt.
So you're not officer chad Mullens?
Du er altså ikke chad Mullens?
Sam killed lila, so rebecca killed sam.
Sam drepte lila, rebecca drepte sam.
He sends me flowers so i know he's watching.
Han sender meg blomster, slik at jeg skal vite at han vet hvor jeg er.
And so you give them pills?
Og da gir du dem piller?
So you're saying, on the record, that joan crawford was an alcoholic?
Mener du altså at joan crawford var alkoholiker?
And so, you must trust me, johan.
Og derfor må du stole på meg, johan.
So you can get me out of your life?
Sånn at du får meg ut av livet ditt?
I was so lonely without alex.
Jeg var ensom uten alex.
So you are anna ivanovna.
du er anna lvanovna?
So we have won.
Da har vi vunnet.
So it's you.
, er det deg.
So i can get you out of my life.
Sånn at jeg får deg ut av livet mitt.
And so i prefer my banner. Why?
Og derfor foretrekker jeg banneret.
So it's 219 something somerset.
Det er altså"219, noe, Somerset".
So you wouldn't be protected?
Slik at du ikke ville være beskyttet?
So no matter what happens, don't give up.
Sa uansett hva som skjer, ikke gi opp.
So, jim.
, jim.

Results: 75391, Time: 0.5357

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More