SO I IN NORWEGIAN

How to say so i in Norwegian

S Synonyms

Results: 7648, Time: 0.0845

so i
så jeg (7009) slik at jeg (96) sa jeg (26) sånn at jeg (22) meg , så (4)

Examples of using So I in a sentence and their translations

So i could marry you.
Så jeg kan gifte meg med deg.
I work so i can do that.
Jeg jobber slik at jeg kan gjøre det.
But my island is dying... so i am here.
Men øya mi dør så jeg er her.
Hold it so i can talk.
Hold den slik at jeg kan snakke.

So i suggest you depart, and i shall take the body and.
Sa jeg foreslar at du drar, sa tar jeg liket og.
Peter could not do it, so i did.
Peter kunne ikke, så jeg gjorde det.
You pretended to know so i would get you out.
Du lot som du visste, slik at jeg skulle få deg ut.
I would to take care of everything, so i can go home.
Jeg vil ordne opp i ting sånn at jeg kan dra hjem.
So i turned myself in.
Sa jeg overga meg.- de andre?
So i do not know you.
Så jeg kjenner ikke deg.
I just found out, so i am a little raw.
Hun sa det nettopp til meg, så det er litt nytt.
You are here so i can bury you.
Du er her så jeg kan begrave deg.
So i do not give a shit no more.
Sa jeg bryr meg ikke lenger.
Please untie me... so i can take your other eye.
Løsn meg... sånn at jeg kan ta ditt andre øye.
You saved me so i could help you!
Du reddet meg slik at jeg kunne hjelpe deg!
So i was thinking that if you want to go down on me, you can.
Vil du slikke meg, så går det bra.
I am using a red arrow so i know who i kill.
Jeg bruker en rød pil, slik at jeg vet hvem jeg dreper.
So i lost my home.
Så jeg mistet hjemmet mitt.
So i picked up nine more on a manslaughter beef.
Sa jeg fikk ni ar til for drap.
Why would you just make me so i could die?
Hvorfor laget du meg sånn at jeg må dø?
So i can get you out of my life.
Sånn at jeg får deg ut av livet mitt.
Flash it so i can see you.
Flash det slik at jeg kan se deg.
It 's either the car or the house, so i thought.
Det var enten bilen eller huset, så jeg tenkte.
So i hit the yard.
Sa jeg gar inn.
So i can not. what?
Sa jeg kan ikke.
My father fought him so i could get out.
Min far sloss mot ham slik at jeg kunne komme meg ut.
So i should know.
Så jeg burde vite.
So i could go out with lola, without making her ashamed.
Sånn at jeg kunne gå ut med lola uten at hun måtte skamme seg.
Can you give me angie 's address so i can see him?
Kan du gi meg angies adresse slik at jeg får se ham?
So i do not contaminate the area in there.
Sånn at jeg ikke er smittebærer.

Results: 7648, Time: 0.0845

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More