SO YOU IN NORWEGIAN

Translation of So you in Norwegian

S Synonyms

Results: 6842, Time: 0.3573

så du (5448) slik at du (161) har du (51) skal du (30) er du (25) sånn at du (25) sa du (20)

Examples of using So you in a sentence and their translations

Så du

So you are escorpion?
Så du er escorpion?
So you did not kill doyle redfern, the pilot?
Så du drepte ikke doyle redfern, piloten?
I gave you life so you could live my dream.
Jeg ga deg livet slik at du kunne leve drømmen min.
Through a valley in the mountains, so you can still fly low.
Gjennom en dal i fjellene, slik at du fortsatt kan fly lavt.

Har du

So you been in san francisco long?
Har du bodd i san fancisco lenge?
So you never wrapped your legs around this inman?
Har du aldri slått beina rundt lnman?

Skal du

So you can save your campaign by sacrificing me to CNN?
Skal du redde kampanjen ved å ofre meg til CNN?
So you can stroll into another ambush, colonel custer?
Skal du spasere inn i nok et bakholdsangrep, offiser custer?

Er du

So you think about midnight, then?
Er du tilbake til midnatt?
So you dating anybody now?
Er du sammen med noen nå?

Sånn at du

Antioxidants help you so you do not get old skin.
Antioksidanter hjelper deg, sånn at du ikke får gammel hud.
The messenger says, so you know the news is true,
Sendebudet sier, sånn at du vet at det er sant:.
Other sentence examples
So you are don francisco?
Så du er don francisco?
I kill you first so you do not watch your family die.
Jeg dreper deg først slik at du ikke ser familien din dø.
So you are papprizzio.
Så du er papprizzio.
And just so you know, i am innocent.
Og bare så du vet det, så er jeg uskyldig.
I lost my boyfriend, so you know what i am feeling.
Jeg mistet kjæresten min, slik at du vet hva jeg føler.
So you never told your fiancée about us?
Har du ikke fortalt forloveden din om oss?
So you are not gonna call her?
Skal du ikke ringe?
So you fixed it, earl?- uh-oh?
Har du fikset den, earl?
So you are anna ivanovna?
Så du er anna lvanovna?
I wish you were here so you could explain yourself.
Jeg skulle ønske du var her slik at du kan forklare deg selv.
So you and joe and?
Så du, joe og...?
So you ready for some fishing?
Er du klar for å dra og fiske?
So you do not have a cell phone...- a blackberry, a pager, nothing?
Har du ikke mobil, personsøker, ingenting?
So you can murder them all?
Skal du drepe alle sammen?
So you hate hitler, huh?
Sa du hater hitler?
Just take your pill so you can go to sleep.
Bare ta tabletten din slik at du kan få sove.
So you ready for the dundies? ugh?
Er du klar for dundies-utdelingen?
So you and russell.
Så du og russell.

Results: 6842, Time: 0.3573

See also


so you have
so you could
so you think
så du tror
so you got
du har så du fikk
so you should
så du bør så du
so you can't
så du kan ikke
so you guys
dere
so you won't
så du ikke
so you need
so you just
så du bare
so you wanna
så du vil
so you see
så du ser
so you two
dere
so you came
så du kom
so you believe
så du tror
so you gotta
so you went
så du gikk
so you found
so you gonna
skal du

Word by word translation


so
- det slik da altså sa og sånn derfor har således er veldig
you
- dere –Dere – Dere

S Synonyms of "so you"


if you
have you
you got
are you gonna
you ever
you shall
thou shalt
and you
have you had
that you
you're being
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More