SOME IN NORWEGIAN

How to say some in Norwegian

S Synonyms

Results: 28857, Time: 0.0777

noen (15013) visse (504) ha (219) en del (327) nogen (186)

Examples of using Some in a sentence and their translations

Reidun has some red pills.
Reidun har noen røde piller.
And from some of our own family.
Og fra noen av vår egen familie.
I need some coffee.
Jeg trenger litt kaffe.
And some vampires and werewolves.
Og noen vampyrer og varulver.

In some cases these bleedings may not be obvious.
I enkelte tilfeller er disse blødningene ikke opplagte.
Or.... some water?
Eller litt vann?
Here is some money.
Her er litt penger.
Rahal could have found some of the prototypes 70 years later.
Rahal kan ha funnet noen av prototypene 70 år senere.
But some things are more important than duty.
Men visse ting er viktigere enn plikten.
In some cases, people with fever may develop low blood pressure and dizziness.
I enkelte tilfeller kan personer med feber oppleve lavt blodtrykk og svimmelhet.
Some traditions are multi-versal.
Noen tradisjoner er multiverselle.
Or some caviar?
Eller litt kaviar?
I want some answers.
Jeg vil ha svar.
In some cases these bleedings may not be obvious.
I enkelte tilfeller er disse blødningene ikke opplagte.
In some cases, your temozolomide hexal dose will be reduced or treatment stopped.
I visse tilfeller vil temozolomide hexal dosen bli redusert eller behandlingen stoppes.
I have some resources.
Jeg har en del ressurser.
Some infections were severe or fatal.
Noen infeksjoner var alvorlige eller fatale.
I want some gin, gin!
Jeg vil ha gin!
And i drank some of your gift.
Og jeg drakk litt av gaven din.
In some cases, your temozolomide teva dose will be reduced or treatment stopped.
I visse tilfeller vil temozolomide teva dosen bli redusert eller behandlingen avbrutt.
In some cases, it may be necessary to stop treatment with temomedac.
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å avbryte behandlingen med temomedac.
Would you like some more bulgogi?
Vil du ha mer bulgogi?
We can drink some blood while we wait.
Vi kan drikke litt blod mens vi venter.
I do not know, some indian meditation crap.
Jeg vet ikke, en slags indisk meditasjon-drit.
And if it helps, i have slept with some of your people.
Og hvis det hjelper, har jeg sovet med noen av dine folk.
I am sorry. are not you breaking some major cosmic rules here?
Beklager, men bryter du ikke en del store kosmiske regler her?
In some cases, your temomedac dose will be reduced or treatment stopped.
I visse tilfeller vil temomedac dosen bli redusert eller behandlingen avbrutt.
In some cases, people with fever may develop low blood pressure and dizziness.
I enkelte tilfeller kan personer med feber oppleve lavt blodtrykk og svimmelhet.
I want some more of this.
Jeg vil ha mer av dette.
We have to formulate some plan.
Vi må legge en slags plan.

Results: 28857, Time: 0.0777

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More