SOME OF IT IN NORWEGIAN

How to say some of it in Norwegian

S Synonyms

Results: 64, Time: 0.0746

English-norwegian dictionary

Examples of using Some Of It in a sentence and their translations

For some of it, they were out of earshot.
For noe av det var jeg utenfor hørevidde.
Some of it was private.
Noe av det er privat.
Tle some of it around your neck, where it can do some good.
Bind noe av den rundt halsen hvor den kunne gjore nytte.
Some of it... belongs to daisy.
Noe av det... tilhører daisy.
Can i have some of it for the rent? oh, hell.
Kan jeg få litt av det til leien?
Some of it.
And of the clans there are who deny some of it.
Noen særgrupper forkaster en del av det.
I thought you could translate some of it.
Jeg tenkte du kunne oversette noe av den.
Do you want some of it?
Vil du ha litt av det?
But some of it was polycarbonate.
Men noe av det var polykarbonat.
Some of it looked strange.
Noe av det så rart ut.
Lovecraft, should we go and give them some of it?
Lovecraft, bør vi gi dem litt av det?
So some of it was definitely a dream?
en del av det var en drøm?
Some of it, yeah.
And of the clans there are who deny some of it.
Noen særgrupper forkaster en del av det.
Okay, maybe some of it. but.
Ok, kanskje noe av det, men.
I can't say i didn't enjoy some of it.
Jeg kan ikke si at jeg ikke likte litt av det.
I wrote some of it down.
Jeg noterte noe av det.
And he offered to sell me some of it.
Han vil jeg skal selge en del av det.
I meant some of it.
Jeg mente noe av det.
But you kept some of it in your warehouse.
Du beholdt noe av det i ditt eget lager.
Some of it, yeah.
Noe av det, ja.
Some of it was... good.
Noe av det var... bra.
Some of it splashed on the seat.
Noe av det kom på setet.
Some of it was fun.
Noe av det var moro.
Some of it was funny.
Noe av det var morsomt.
But he must have written some of it.
Men han må ha skrevet noe av det.
Some of it looks confidential.
Noe av det ser ut som fortrolig materiale.
I just wish we could actually remember some of it.
Ja, jeg skuile bare ønske vi kunne huske noe av det.
Some of it.

Results: 64, Time: 0.0746

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More