SOMEBODY IN NORWEGIAN

Examples of using Somebody in a sentence and their translations

If you want somebody high-profile killed, this is the guy to hire.
Vil du drepe en profilert person, hyrer du ham.
Just need somebody to talk to.
Jeg trenger én å snakke med.
Sean found somebody to take you and the baby out.
Sean fant noen som får deg og babyen ut.
Somebody broke in.
Noen hadde brutt seg inn.
Why does not somebody bury him?
Hvorfor kan ingen begravd ham?
You are just somebody 's daughter, are not you?
Du er bare noens datter, ikke sant?
Do you think somebody did something to her?
Tror du noen har gjort noe mot henne?
Somebody 's sick up there.
Det er sykdom der oppe.
You bouncing in somebody 's yard, you should let them know about it.
Går du i andres hage, bør du si fra.
Which is why somebody important thinks i belong here.
Derfor mener en viktig person at jeg hører til her.
Well, surely there must be somebody i can reach out to there.
Det må finnes én som jeg kan snakke med.
There is gotta be somebody, somewhere.
Det må være noen ett eller annet sted.
Next time it 's going to be somebody you will be very proud of.
Neste gang skal det være én du kan være stolt av.
I mean, somebody send you to spy on me?
Jeg mener, har noen sendt deg for å spionere på meg?
Maybe somebody will find it one day, long after we are gone.
Kanskje andre kommer til å finne den lenge etter at vi er døde.
She looks like she 's seen somebody she knows in the distance.
Hun ser ut som hun har sett en hun kjenner på avstand.
Somebody else could tell us whether this equipment is intelligence stuff.
Andre kunne fortelle oss om PET bruker sånt utstyr.
I know somebody who 's immensely fond of strawberry tarts.
Jeg vet om én som er veldig glad i jordbaerterter.
But it was a real drag until somebody turned off the lights.
Men det var kjedelig f0r de slukket lyset.
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.
L det siste har en viss person satt våre frydefulle liv i fare.
And that somebody is the rat-munching ogre called shrek!
Den personen er det rotte-etende trollet som kalles shrek!
And then i come across somebody like you.
Så møter jeg folk som dem.
All i saw was somebody shooting at me from the rocks.
Alt jeg så var en fyr som skjøt på meg fra klippen.
But somebody did hurt you, did not they?
Men noen har gjort deg vondt, ikke sant?
Let somebody prosperous play the jukebox.
La noen som har råd, spille den.
Did somebody fall?
Falt det noen?
Let fredo fetch somebody at the airport!".
La fredo hente folk på flyplassen.".
You often read of somebody being turned in.
Man leser ofte om folk som blir angitt.
Somebody should bury buford.
Noen bør begrave buford.
Yeah, a thing like that... can haunt somebody forever.
Sånne ting kan hjemsøke en person for alltid.

Results: 30, Time: 0.0267

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More