SOMEBODY IN NORWEGIAN

How to say "somebody" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6870, Time: 0.0813

Click norwegian translation to filter results
noen

Examples of using "Somebody" in a sentence and their translations

Sean found somebody to take you and the baby out.
Sean fant noen som får deg og babyen ut.
Somebody should bury buford.
Noen bør begrave buford.
You either love somebody or you hate them.
Enten elsker du noen, eller så hater du dem.
Dolores, somebody was in my study.
Dolores, noen var i min studie.
Do you have somebody you can call?
Har du noen du kan ringe?
I'm loved, and somebody cares.
Jeg er elsket, og noen bryr seg.
Morris, i need somebody in the library.
Morris, jeg trenger noen i bibiioteket.
Somebody said you were in a fight or something.
Noen sa du hadde vært i slåsskamp eller noe.
But you be back before somebody know.
Men du er tilbake før noen vet.
Somebody tried to kill you.
Noen prøvde å drepe deg.
He wasn't my anthony, he was somebody else's michael.
Han var ikke min anthony, men noen andres michael.
Somebody took my number and called Afghanistan!
Noen tok nummeret mitt og ringte Afghanistan!
You wrote that you met somebody.
Du skrev at du møtte noen.
You're jealous because vanessa found somebody better than you.
Du er sjalu fordi vanessa fant noen bedre enn deg.
If you want somebody high-profile killed, this is the guy to hire.
Vil du drepe en profilert person, hyrer du ham.
Just need somebody to talk to.
Jeg trenger én å snakke med.
Somebody broke in.
Noen hadde brutt seg inn.
Why doesn't somebody bury him?
Hvorfor kan ingen begravd ham?
You're just somebody's daughter, aren't you?
Du er bare noens datter, ikke sant?
Do you think somebody did something to her?
Tror du noen har gjort noe mot henne?
Somebody's sick up there.
Det er sykdom der oppe.
You bouncing in somebody's yard, you should let them know about it.
Går du i andres hage, bør du si fra.
Which is why somebody important thinks i belong here.
Derfor mener en viktig person at jeg hører til her.
Well, surely there must be somebody i can reach out to there.
Det må finnes én som jeg kan snakke med.
There's gotta be somebody, somewhere.
Det må være noen ett eller annet sted.
Next time it's going to be somebody you will be very proud of.
Neste gang skal det være én du kan være stolt av.
I mean, somebody send you to spy on me?
Jeg mener, har noen sendt deg for å spionere på meg?
Maybe somebody will find it one day, long after we're gone.
Kanskje andre kommer til å finne den lenge etter at vi er døde.
She looks like she's seen somebody she knows in the distance.
Hun ser ut som hun har sett en hun kjenner på avstand.
Somebody else could tell us whether this equipment is intelligence stuff.
Andre kunne fortelle oss om PET bruker sånt utstyr.

Results: 6870, Time: 0.0813

SYNONYMS

S Synonyms of "somebody"


somebody who
some
someone must
somebody should
i have someone
is there anyone else
does anyone
someone has
had somebody
there is one
anyone there
someone please
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More