SOMEBODY MIGHT HAVE IN NORWEGIAN

How to say somebody might have in Norwegian

S Synonyms

Results: 9, Time: 0.0878

Examples of using Somebody Might Have in a sentence and their translations

I think somebody might have made a mistake.
Jeg tror at noen kan ha gjort en feil.
Somebody might have abducted our baby and I'm holding this hospital responsible.
Noen kan ha bortført babyen vår, og jeg holder sykehuset ansvarlig.
Somebody might have died.
Noen kan ha dødd.
Well, somebody might have told him something.
Noen kan ha sagt noe til ham.

I just thought that somebody might have called.
Jeg tenkte at noen kunne ha ringt.
I don't think he had an enemy in the world, but somebody might have.
Jeg tror ikke han hadde noen fiender, men noen kanskje har.
I mean, somebody might have known sometime before they go, they got fired, or voted out, or sold it, but
Noen kan ha visst noen før de dro, fikk sparken, ble nedstemt eller at de solgte den. dette stedet kan
But somebody may have confessed to frederick.
Men noen kan ha skriftet for fredrik.
I have reason to believe somebody may have put something in there without your knowledge.
Jeg har grunn til å tro at noen kan ha lagt noe der uten at du visste om det.

Results: 9, Time: 0.0878

SYNONYMS

S Synonyms of "somebody might have"


"Somebody might have" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More