SOMEONE IN NORWEGIAN

How to say "someone" in Norwegian

Results: 13171, Time: 0.1298

noen en en person

Examples of Someone in a Sentence

I have never given someone a third chance.
Jeg har aldri gitt noen en tredje sjanse.
We're sending someone now.
Vi sender noen nå.
Someone like isabel, she deserves respect.
En som isabel, hun fortjener respekt.
You have become someone i didn't expect.
Du har blitt en person jeg ikke forventet.
You can't be someone you're not.
Du kan ikke være noen du ikke er.
Someone other than your son.
En annen enn sønnen deres.
I'm someone who knows how to psychologically support an artist.
Og jeg er en person som vet hvordan man støtter en kunstner.
I think you will find someone who can help you.
Jeg tror du kan finne noen som kan hjelpe deg.
Someone who didn't care whether or not i was titled?
En som ikke brydde seg om jeg hadde tittel eller ei?
Thank you for being someone that i could trust.
Og takk for at du er en person som jeg kan stole på.
Or someone you love.
Eller noen du elsker.
Someone i recruited in bahrain a few years ago.
En jeg rekrutterte i bahrain for noen år siden.
Someone who could have easily shot you and planted the gun on diego.
En som enkelt kunne ha skutt deg og plassert pistolen på diego.
Can someone find Newhouse?
Kan noen finne Newhouse?
There's someone i would like him to meet.
Det er en person jeg vil at du skal hilse på.
Someone other than your brother.
En annen enn broren din.
I'm someone who sees it like it is.
Jeg er en person som ser tingene slik de er.
He's not someone. He's my son.
Han er ikke noen, han er min sønn.
We're hoping you can identify someone in a photo.
Vi håper du kan identifisere en person på et bilde.
Matt montini always has someone to eat lunch with.
Matt montini har alltid noen a spise lunsj med.
Someone who couldn't love you properly.
En som ikke kunne elske deg ordentlig.
Someone who can rule and should rule.
En som kan og bør herske.
Or about someone she met?
Eller en person hun har møtt.
We knew someone was stealing the food.
Vi visste at noen stjal mat.
Someone veronica and fatima did business with.
En som veronica og fatima gjorde forretninger med.
I think that this city deserves someone better than i am.
Denne byen fortjener en person som er bedre enn meg.
Charlie, someone was talking through my mouth.
Charlie, noen snakket gjennom munnen min.
Someone is waiting for you in the lobby.
En person venter i lobbyen.
I think someone wants to kill you.
Jeg tror noen vil drepe deg.
Someone who doesn't even want us to know who he is.
En som ikke engang vil at vi skal vite hvem han er.

Results: 13171, Time: 0.1298

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


someone
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More