SOMETHING YOU NEED IN NORWEGIAN

How to say something you need in Norwegian

S Synonyms

Results: 62, Time: 0.1569

Examples of using Something You Need in a sentence and their translations

There's something you need to see.
Det er noe du må se.
But i can give you something you need almost as much as broussard.
Men jeg kan gi deg noe du trenger nesten like mye som broussard.
There's something you need to hear.
Det er noe du må høre.
Maybe it's something you need to work on.
Kanskje det er noe du må jobbe med.

Must be something you need, though. what do you mean?
Det må være noe du trenger også.
Dupree, there's something you need to know about mandy.
Det er noe du bør vite om mandy.
There's something you need to know, roy.
Det er noe du skal vite, roy.
There must be something you need.
Det må være noe du trenger.
Well, there's something you need to hear.
Da er det noe du må høre.
I have got something you need to see.
Jeg har noe du bør se.
There's something you need to see.
Det er noe du trenger å se.
It's not something you need to frighten aunt steelbreaker with now.
Det er ikke noe du skal skremme tante steelbreaker med nå.
Sir, there's something you need to know.
Det er noe du bør vite.
There is something you need to understand.
Det er noe du må forstå.
There's something you need to know.
Det er noe du bør vite.
Is there something you need?
Er det noe du trenger?
There's something you need to see first.
Det er noe du må se først.
There's something you need to know.
Det er noe du skal vite.
It's something you need.
Det er noe du trenger.
I heard something you need to ask linda about.
Jeg hørte noe du skal spørre linda om.
Before you do that, there is something you need to know.
Før du gjør det er det noe du bør vite.
Is there something you need to lose?
Er det noe du må bli kvitt?
Is this something you need?
Er dette noe du trenger?
Sarah, there's something you need to know.
Sarah, det er noe du skal vite.
There's something you need to do.
Det er noe du må gjøre.
Farik, there's something you need to see.
Farik, det er noe du bør se.
I want to tell you something, something you need to know.
Men... jeg vil fortelle deg noe. det er noe du bør vite.
There's something you need to understand.
Det er noe du må forstå.
If there's something you need me to do, say so!
Hvis det er noe du trenger meg til å gjøre, si det!
I believe this is something you need.
Jeg tror dette er noe du trenger.

Results: 62, Time: 0.1569

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "something you need"


something you gotta

"Something you need" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More