SOMETIMES IN NORWEGIAN

Translation of Sometimes in Norwegian

S Synonyms

Results: 4806, Time: 0.0404

Examples of using Sometimes in a sentence and their translations

You know, sometimes... i wish people was like dogs, luke.
Vet du, iblant... ønsker jeg at folk var som hunder.
And sometimes, i am not so sure that he knows it.
Og iblant er jeg ikke sikker på at han vet det.

Av og til

But sometimes they just want to have sex.
Men av og til vil de bare ha sex.
Sometimes i eat with ed sullivan.
Av og til spiser jeg med ed sullivan.
They rot. sometimes they just die.
De råtner. lblant dør de bare.
You know, it 's really hard to look at you sometimes.
Det gjør jeg også lblant er det så vanskelig å se på deg.

Noen gang

Sometimes you make me so mad.
Noen gang gjør du meg sint.
Sometimes, i wish it was not.
Mitt også, selv om jeg noen gang ønsker at det ikke var det.
Other sentence examples
And sometimes the monster takes something you never thought you could lose.
Og noen ganger tar monsteret noe du aldri trodde du kunne tape.
Usually james, sometimes james.
Vanligvis james, noen ganger james.
But sometimes you can not.
Men noen ganger kan du ikke.
Sometimes eight or nine hours.
Noen ganger åtte eller ni timer.
Sometimes he 's here.
Iblant er han her.
But sometimes, i know life is not always awesome.
Men iblant vet jeg at livet ikke alltid er fantastisk.
But sometimes it 's not so easy to say no to you.
Men noen ganger er det ikke så lett å si nei til deg.
But sometimes they be talking in codes.
Men av og til snakker de i kode.
Sometimes i do not know what to think.
Iblant vet jeg ikke hva jeg skal tro.
Sometimes i think i lose my mind from worrying.
Lblant tror jeg at jeg skal bli sprø av uro.
I know she can be obnoxious sometimes, but she 's young.
Jeg vet hun kan være ubehagelig av og til, men hun er ung.
Sometimes tea is just tea, ray.
Noen ganger er te bare te, ray.
Just so you know, i do snore sometimes, so.
Bare så du vet det, så snorker jeg av og til, så.
Yes.- are you sometimes called the bear?
Blir du noen gang kalt bjørnen?
He was here sometimes.
Han var her iblant.
Sometimes american words get confused in my head.
Lblant blandes amerikanske ord i hodet mitt.
You know, cheeta, sometimes i can not understand tarzan.
Vet du, cheeta, noen ganger forstår jeg ikke tarzan.
They need that because their lives were complicated... even dangerous, sometimes.
De trenger det fordi livene deres var kompliserte selv farlige av og til.
Sometimes you can not win.
Noen ganger kan du ikke vinne.

Results: 4806, Time: 0.0404

See also


sometimes fatal
noen ganger dødelig fatal
are sometimes
er noen ganger
sometimes even
noen ganger også
sometimes think
iblant tror
sometimes have
noen ganger ha
sometimes do
noen ganger gjør
out sometimes
av og til
only sometimes
bare noen ganger
crazy sometimes
sprø iblant vilt iblant sprø noen ganger til vanvidd gal iblant
so sometimes
iblant
sometimes more
noen ganger mer
sometimes just
noen ganger bare
sometimes longer
noen ganger lenger
sometimes called
av og til kalt noen gang kalt iblant kalt
stupid sometimes
dum noen ganger dumme noe ganger dum av og til
slow sometimes
treg av og til treig iblant treg noen ganger langsomt noen ganger
mad sometimes
sint iblant
although sometimes
men noen ganger skjønt noen ganger men iblant

S Synonyms of "sometimes"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More