SOMETIMES IN NORWEGIAN

How to say "sometimes" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3506, Time: 0.1493

noen ganger iblant av og til lblant noen noen gang Noen ganger

Examples of Sometimes in a Sentence

But sometimes i would sneak out with my friend davos.
Men noen ganger snek jeg meg ut med vennen min, davos.
Well, that can happen sometimes... with the weaker girls.
Det kan skje iblant... med de svakeste jentene.
Lois, sometimes you can see things that i can't.
Lois, noen ganger ser du ting jeg ikke kan se.
Sometimes i eat with ed sullivan.
Av og til spiser jeg med ed sullivan.
I hear him up on the roof sometimes, but i don't know.
Jeg hører ham oppe på taket iblant, men jeg vet ikke.
I see her sometimes with my sister.
Jeg ser henne noen ganger med min søster.
They rot. sometimes they just die.
De råtner. lblant dør de bare.
But... sometimes the truth speaks from a peaceful place.
Men... noen ganger snakker sannheten fra et fredelig sted.
Sometimes, life is so perfect.
Iblant er livet perfekt.
Sometimes it's better if i don't tell you everything.
Av og til er det best at jeg ikke sier alt.
Sometimes we don't even know they're dead.
Av og til vet vi ikke at de er døde.
Cege can be funny sometimes.
Cege kan være morsom iblant.
Sometimes, i ask pretty hard.
Noen gangertemmelig hardt.
Sometimes american words get confused in my head.
Lblant blandes amerikanske ord i hodet mitt.
Sometimes eight or nine hours.
Noen ganger åtte eller ni timer.
Sometimes tea is just tea, ray.
Noen ganger er te bare te, ray.
Sometimes i think we're all gonna get electrocuted.
Noen gangertrorjeg vi alle vil bli stekt.
Sometimes all you can do is throw bread at the dogs,
Av og til kan du bare kaste brød til hundene.
Sometimes i wake up in the morning and i don't even know who i am.
Iblant våkner jeg, og vet ikke hvem jeg er.
Sometimes you make me so mad.
Noen gang gjør du meg sint.
Sometimes we search too hard for answers that are right in front of us.
Lblant leter vi for hardt etter svar som er rett framfor oss.
Sometimes, i wish it wasn't.
Mitt også, selv om jeg noen gang ønsker at det ikke var det.
Oh, sometimes these things can just:.
Lblant kan sånne bare.
You're dumber than me sometimes, you know that?
Du er dummere enn meg noen ganger, vet du det?
Sometimes a day or two, sometimes instantly.
Iblant en dag eller to.
Sometimes i feel like a motherless child.
Noen ganger føler jeg meg som et morløs barn.
Sometimes we will sense them.
Noen vil vi kunne merke, andre ikke.
Sometimes we see them.
Av og til ser vi dem.
Yes.- are you sometimes called the Bear?
Blir du noen gang kalt Bjørnen?
Sometimes, life chooses for us.
Av og til velger livet for oss.

Results: 3506, Time: 0.1493

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "sometimes"


at time
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Sometimes" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More