SOON IN NORWEGIAN

How to say soon in Norwegian

S Synonyms

Results: 5552, Time: 0.1315

tidlig (243) straks (67) (15) rask (4) snart (4160)

Examples of using Soon in a sentence and their translations

I will be home soon, nelly.
Jeg er snart hjemme, nelly.
But you will be out again soon.
Men du er snart ute igjen.
How soon can we have this on the market?
Hvor raskt kan vi få dette på markedet?
If we learn our limitations too soon, we never learn our power.
Hvis vi lærer våre begrensinger for tidlig, lærer vi ikke vår styrke.

I will be back soon.
Jeg er snart tilbake.
But he soon found his way.
Men han fant raskt sin vei,
I soon learned to see the beauty of his soul.
Jeg lærte fort å se skjønnheten i hans sjel.
I did not know you were coming so soon.
Jeg visste ikke at du kom så raskt.
You will be back soon.
Du er snart tilbake.
I have dropped too soon, you and saleh.
Jeg har falt for tidlig, du og saleh.
I will be back soon.
Jeg er snart tilbake.
Well, do not jump through that hole too soon, son.
Vel, hopp ikke for fort gjennom det hullet, gutt.
We will be there soon.
Vi er straks fremme.
We will all find out soon enough.
Det finner vi alle raskt nok ut.
It 's too soon to know if you deserve my service.
Det er for tidlig å νite om du fortjener min tjeneste.
You know, i will be back soon and. it 's nothing special, okay?
Jeg drar, og kommer jeg hjem.
It 's important that i make some progress soon.
Det er viktig at jeg gjør framskritt raskt.
They should be back soon.
De burde snart være tilbake.
She will be back soon.
Hun er straks tilbake.
How soon can you get the lungs?
Hvor fort kan du få lungene?
I know tomorrow is too soon to move on kilgrave.
Jeg vet at det er for tidlig å ta kilgrave i morgen.
It will be dawn soon.
Det er straks daggry.
We will be in england soon.
Vi er i england snart.
Soon we will be on the evening news.
blir vi bura inne og kommer på dagsrevyen og.
How soon do you think you can get this to her?
Hvor fort tror du at du kan få det til henne?
Soon, this quiet town will become a bloodbath.
Snart kommer det å bli et blodbad i denne fredelige byen.
How soon can you have it decrypted?
Hvor tidlig kan du få det dekryptert? det er dekryptert.
You will win it soon.
Det vinner du raskt.
You will find that out soon enough.
Det finner dere fort nok ut.
Soon it 's back to the old books and back to work.
er det tilbake til bøkene eller arbeidet... en fæl tanke.

Results: 5552, Time: 0.1315

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More