SOON IN NORWEGIAN

How to say "soon" in Norwegian

Results: 4422, Time: 0.4941


Examples of Soon in a Sentence

Soon we can open smoothiebar.
Snart kan vi åpne smoothiebar.
It's too soon to be having feelings for you.
Det er for tidlig for meg å ha følelser for deg.
She is coming soon, melli.
Hun kommer snart, melli.
Call the doctor as soon as possible if you get a localised rash.
Kontakt lege så raskt som mulig hvis du får et lokalt utslett.
Soon enough, my friend.
Snart nok, min venn.
It's never too soon to learn the ways of the jungle, tiago.
Det er aldri for tidlig å lære jungelstilen, tiago.
How soon can you get the lungs?
Hvor fort kan du få lungene?
Contact your doctor or hospital as soon as possible to re-schedule your appointment.
Kontakt legen eller sykehuset så raskt som mulig for å bestille ny time.
Girls, it's too soon.
Det er for tidlig, jenter.
Soon he's back on the street.
Snart er han tilbake på gata.
How soon do you think you can get this to her?
Hvor fort tror du at du kan få det til henne?
How soon i let that happen, though, is entirely up to you.
Hvor raskt jeg lar det skje, er helt opp til deg.
She will be back soon.
Hun er straks tilbake.
I'm gonna be a woman soon.
Jeg er snart kvinne.
Maybe it's too soon.
Kanskje det er for tidlig.
How soon can you be in Texas?
Hvor snart kan du være i Texas?
Soon we will be on the evening news.
blir vi bura inne og kommer på dagsrevyen og.
We will be back soon.
Vi er straks tilbake.
How soon can you have the link ready?
Hvor raskt kan du ha sammenkoblingen klar?
How soon do people die from it?
Hvor fort dør folk av det?
No, it's not too soon.
Nei, det er ikke for tidlig.
I will look at it soon.
Jeg skal straks se på den.
How soon can you execute an air strike on the white House?
Hvor raskt kan det hvite hus flyangripes?
I mean, as soon as possible.
Så kvitt deg med strekkbuksene fortest mulig.
But soon, it won't be my problem.
Men snart er ikke det mitt problem.
Didn't expect you back this way so soon, mr sieber.
Ventet deg ikke tilbake så tidlig, mr sieber.
Soon i will know.
jeg kan nå.
This spill will be over soon, and they will forgive you.
Dette går fort over, de tilgir deg.
The fact is we didn't destroy this first nest soon enough!
Vi ødela det første reiret ikke tidlig nok!
He will be here soon.
Han er her snart.

Results: 4422, Time: 0.4941

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Soon" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More