SPEAK IN NORWEGIAN

How to say "speak" in Norwegian

Results: 4409, Time: 0.2589


Examples of Speak in a Sentence

You speak Japanese?
Du snakker japansk?
I won't speak.
Jeg snakker ikke!
Let my client speak for herself, mr.
La min klient tale for seg selv.
May i speak truly from my heart?
Kan jeg si sannheten... fra hjertet?
I never speak with the families.
Jeg snakker aldri med familien.
I' ve heard you speak..., herr hitler.
Jeg har hørt deg tale, herr hitler.
Shall the lord speak and abraham not believe?
Skal herren tale, og abraham ikke tro?
Though she cannot speak a name, she will show us the witch.
Hun kan ikke si navnet, men hun skal vise oss heksen!
Saul, could i speak with you?
Kan jeg prate med deg?
Teddy doesn't speak.
Teddy snakker ikke.
I will speak to them in dreams and omens.
Jeg skal tale til dem i drømmer og varsler.
I speak to you from my grave.
Jeg snakker til deg fra graven min.
I just say that i will speak with my clients.
Jeg sa jeg skulle prate med min klient først.
The witness cannot speak for the intentions of senator trucco.
Vitnet kan ikke uttale seg om truccos hensikter.
For my mouth shall speak truth and wickedness is an abomination to my lips.
For munnen min skal si sannheten, og ondskap er frastøtende for mine lepper.
So someone should speak for him.
Så noen burde tale for ham.
Then perhaps i should speak to miriam.
Kanskje jeg bør prate med miriam.
They speak english in australia.
De snakker engelsk i australia.
Can't speak a word.
Kan ikke si et ord.
The church should speak out.
Kirken bør uttale seg.
Tracy? did she speak to Tracy?
Tracey, pratet hun med Tracey?
I must speak with my lord.
Jeg må tale med min herre.
I can't speak for sarah.
Jeg kan ikke snakke for sarah.
I'm gonna let the vice president and his wife speak for themselves.
Jeg lar visepresidenten og kona hans uttale seg selv.
Did you speak to him?
Pratet du med ham?
Maybe you should speak with her before we consider this a crisis.
Du bør prate med henne før vi gjør det til en krise.
She does not speak english.
Hun ikke snakker engelsk.
All right, speak it, don't sing it.
Greit... si det. ikke syng det.
They have mouths, but they don't speak.
De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke;
Do you speak Japanese?
Snakker du japansk?

Results: 4409, Time: 0.2589

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Speak" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More