SPEAK IN NORWEGIAN

How to say speak in Norwegian

S Synonyms

Results: 4370, Time: 0.1398

Examples of using Speak in a sentence and their translations

I speak one of 250 cameroonian dialects.
Jeg snakker én av 250 kamerunske dialekter.
I speak french, not italian!
Jeg snakker fransk, ikke italiensk!
Let my client speak for herself, mr.
La min klient tale for seg selv.
Shall the lord speak and abraham not believe?
Skal herren tale, og abraham ikke tro?

I speak english because i working in cancun.
Jeg snakker engelsk fordi jeg jobber i cancún.
For my mouth shall speak truth and wickedness is an abomination to my lips.
For munnen min skal si sannheten, og ondskap er frastøtende for mine lepper.
You speak french, german and japanese.
Du snakker fransk, tysk og japansk.
Saul, could i speak with you?
Kan jeg prate med deg?
I will not speak against my beliefs.
Jeg vil ikke tale imot min overbevisning.
Could not speak a word of english.
Kunne ikke si et ord på engelsk.
How dare you speak like that to general tanz?
At du våger å si slikt til general tanz!
I just say that i will speak with my clients.
Jeg sa jeg skulle prate med min klient først.
He should speak to you with greater respect.
Han skal tale til deg med større respekt.
The witness can not speak for the intentions of senator trucco.
Vitnet kan ikke uttale seg om truccos hensikter.
You speak english, do not you?
Du snakker engelsk, gjør du ikke?
You do not speak latin?
Du snakker ikke latin?
Tracy? did she speak to tracy?
Tracey, pratet hun med tracey?
I must speak with my lord.
Jeg må tale med min herre.
The church should speak out.
Kirken bør uttale seg.
May i speak now?
Får jeg prate nå? takk.
I can not even speak the word" pink.".
Jeg kan ikke engang si ordet... pink.
Maybe you should speak with her before we consider this a crisis.
Du bør prate med henne før vi gjør det til en krise.
Cochise will not speak with white men.
Cochise vil ikke snakke med hvite mann.
Did you speak to him?
Pratet du med ham?
I am gonna let the vice president and his wife speak for themselves.
Jeg lar visepresidenten og kona hans uttale seg selv.
You speak our language?
Du snakker vårt språk.
But you heard peter and paul speak.
Men du hørte peter og paul tale.
Can not speak a word.
Kan ikke si et ord.
But i can not speak for cobol engineering.
Men jeg kan ikke snakke for cobol engineering.
That which my lips know they shall speak sincerely.
Ærlige og opriktige er mine ord, og hvad jeg vet, skal mine leber uttale likefrem.

Results: 4370, Time: 0.1398

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More