SPLENDID IN NORWEGIAN

How to say splendid in Norwegian

S Synonyms

Results: 54, Time: 0.0698

English-norwegian dictionary

Examples of using Splendid in a sentence and their translations

An offer as splendid as sir James's is not likely to come around again.
Et så flott tilbud dukker neppe opp igjen.
Hold my hand. so splendid to have a friend!
Hold hånden min... så flott å ha en venn.
Mary, you're looking splendid.
Du ser strålende ut.
Percy, i shall require splendid garments for the ceremony.
Percy, jeg trenger strålende klær for seremonien.
Splendid, thank you, sir.
Utmerket, sir, mange takk.
And you are most splendid, aren't you?
Og du er flott, er du ikke?
You were splendid in the procession.
Du var fantastisk i prosesjonen.
Well, i think it's splendid.
Jeg syns det er flott.
Splendid view of the dutch countryside.
Utmerket utsikt over nederlandsk landskap.
Splendid news says the King!".
Strålende nyheter, sier kongen!".
Splendid fishing, good company.
Utmerket fiske, godt selskap.
Splendid work, as usual.
Flott gjort, som vanlig.
It is splendid!
Det er strålende!
Splendid work you have been doing out in the field.
Du har gjort glimrende arbeid i felten.
Think how splendid if mr.
Tenk hvor fantastisk hvis mr.
You look splendid just as you are.
Du ser fantastisk akkurat som du er.
Splendid and useful, i have no doubt.
Utmerket, og uten tvil fordelaktig.
Don't i look splendid?
Ser jeg ikke strålende ut?
Not a very splendid house either.
Ikke noe spesielt storartet hus, heller.
Splendid, thank you.
Glimrende, takk så mye.
They were splendid.
De var glimrende.
It's splendid.
Det er storartet.
Splendid performance.
Utmerket forestilling.
Oh, it's splendid.
Det er praktfullt.
You will look splendid.
Du vil se strålende ut.
Splendid, isn't it?
Ja. er det ikke fantastisk?
Well, shoveling there ain't all that splendid.
Det er ikke glimrende å grave.
Splendid work!
Utmerket arbeid.
Max, this is splendid.
Max, dette er fantastisk.
Well, splendid.
Vel, strålende.

Results: 54, Time: 0.0698

"Splendid" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More