STAY HERE IN NORWEGIAN

How to say "stay here" in Norwegian

S Synonyms

Results: 1702, Time: 0.2186

Click norwegian translation to filter results
bli her bo her være her sove her stå her vær her opphold her vent her hold deg her overnatte her

Examples of using "Stay Here" in a sentence and their translations

We can't just stay here and wait to die.
Vi kan ikke bare bli her og vente på å dø.
You can stay here.
Du kan bo her.
We can't stay here, jacob.
Vi kan ikke bli her, jacob.
Burgess, wallop, stay here with marco.
Burgess, wallop, bli her med marco.
I will not stay here to... to be insulted.
Jeg vil ikke være her og bli fornærmet!
You stay here, you eventually die.
Du bo her, du til slutt dør.
I want you to just stay here and watch your cartoons, okay?
Jeg vil du bare skal være her og se på tegnefilmene, ok?
Why don't i stay here with Trev?
Hvorfor får jeg ikke bo her med Trev?
You may stay here tonight, in the gardener's cottage.
Du kan sove her i gartnerboligen i natt.
But you should stay here with tanaruz.
Men du bør bli her med tanaruz.
Can i stay here tonight?
Får jeg sove her i natt?
You should stay here in case casey wakes up.
Du burde bli her i tilfelle casey våkner.
Lars can't stay here anymore.
Lars kan ikke være her lenger.
Can you stay here with Linda?
Kan du bo her med Linda?
I can't stay here all night.
Jeg kan ikke stå her hele natten.
Can't stay here.
Kan ikke stå her.
Baby, you can stay here every night.
Skatt, du får sove her hver natt.
I will stay here and guard my clothes.
Jeg skal bo her og vokte mine klær.
You should stay here and use your time to something useful.
Du burde bli her og bruke tiden din til noe nyttig.
Can we stay here tonight?
Mamma, kan vi være her i natt?
Stay here and don't move, please.
Vær her og ikke gå noen steder.
Daddy must stay here and work.
Pappa må være her og arbeide.
We can't stay here.
Vi kan ikke stå her.
You could stay here.
Du kan bo her.
In theory, we could just fuckin' stay here.
I teorien kunne vi bare fuckin'opphold her.
Stay here with rachel.
Vær her hos rachel.
You should stay here, david.
Du burde bli her, david.
Can i stay here tonight? yeah.
Kan jeg få sove her i natt?
I guess you could stay here for a night.
Jeg antar du kan bo her for en natt.
Stay here.
Vær her.

Results: 1702, Time: 0.2186

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "stay here"


stand here
time here
here anymore
to remain here
to lie here
please stay
am going to stay here
they will be here
am stayin
will stay right here
stay the night
hang out here
are going to be here
waits here
am gonna stay here
crash here
been here
move here
to stand here
lives here
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Stay here" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More