STILL IN NORWEGIAN

How to say "still" in Norwegian

S Synonyms

Results: 20611, Time: 0.1344

Click norwegian translation to filter results
fortsatt fremdeles ennå likevel stille men enda stadig er var

Examples of using "Still" in a sentence and their translations

Is she still with you?
Er hun fortsatt med deg?
But i can still be brave.
Men jeg kan fortsatt være modig.
Because I'm still sheriff.
Jeg er fremdeles sheriff.
She said he still wasn't here, and mr.
Hun sa han fremdeles ikke er her, og mr.
I still have two daughters.
Jeg har fortsatt to døtre.
He's still david larrabee.
Han er ennå david larrabee.
Are you still in LA, Frank?
Er du fremdeles i LA, Frank?
But she is still in a coma.
Men hun er fortsatt i koma.
But you, you can still be there for clark.
Men du, du kan ennå være der for clark.
You're still my princess, okay?
Du er likevel min prinsesse.
But still, we did our job and we got set up.
Men likevel, vi gjorde jobben vår og vi fikk satt opp.
Just sit still, or die.
Sitt bare stille, eller dø.
She doesn't think she's still new here, but she is.
Hun tror ikke hun ennå er ny her, men det er hun.
I still don't know why I'm here.
Jeg vet fremdeles ikke hvorfor jeg er her.
I can still hear you!
Jeg kan fortsatt høre deg!
And still i can't see you.
Og likevel kan jeg ikke se deg.
I still don't understand... but i love you.
Jeg forstår fortsatt ikke men jeg elsker deg.
I can't sit still, and i don't play the piano either.
Jeg kan ikke sitte stille, og jeg spiller ikke piano heller.
I still can't see you.
Jeg kan fremdeles ikke se deg.
Still not an adult.
Men ikke voksen.
She's still my daughter.
Hun er ennå datteren min!
I still love you, jessica.
Jeg elsker deg enda, Jessica!
And i still haven't seen rachel.
Og jeg har ennå ikke sett rachel.
You're still not big.
Du er likevel ikke stor.
I still have the nightmares.
Jeg har fremdeles mareritt.
Stand still, frank Wagner!
Stå stille, frank Wagner!
I still have the headaches and the nightmares.
Jeg har fortsatt hodepine og mareritt.
Still, i do hate it when wayne calls her my sister.
Men jeg hater når wayne kaller henne for søsteren min.
But i still don't have pickett.
Men jeg har ennå ikke pickett.
You're still betrothed to loras tyrell.
Du er stadig forlovet med loras tyrell.

Results: 20611, Time: 0.1344

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Still" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More