Translation of "such" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5301, Time: 0.1201

slik sånn f.eks for eksempel sådan er slike slikt sånt sånne sådant sådanne slike

Examples of Such in a Sentence

How could you choose such a life?
Hvordan kunne du velge slik et liv? Velge?
I'm having such fun with my new best friend, robo-puppy.
Jeg har det gøy med min nye venn robovalp.
Such is not the case with the ori.
Slik er det ikke med oriene.
He's such a joker, isn't he?
Han er sånn en skøyer, er han ikke?
I have such a deep respect for abraham lincoln.
Jeg har dyp respekt for abraham lincoln.
Ben was such a good friend.
Ben var slik en god venn.
Oh, you're such an incredible woman!
Å, du er slik en utrolig kvinne!
Sorry about being such an idiot about mira.
Beklager at jeg var sånn en idiot med mira.
Active pathological bleeding such as peptic ulcer or intracranial haemorrhage.
Aktiv patologisk blødning som f.eks. peptisk ulcus eller intrakraniell blødning.
I have never seen such beautiful shirts before!
Jeg har aldri sett vakre skjorter før.
You're such a flatterer, james.
Du er smigrende. james.
Ray, you're such a lovely man.
Ray, du er slik en vidunderlig mann.
I mean, I'm such a greedy businessman.
Jeg er sånn en grådig forretningsmann.
Adrenal steroid hormone such as cortisone or prednisolone.
Adrenale steroidhormoner som f.eks. kortison eller prednisolon.
Such as two air tickets to London?
Som for eksempel to billetter til London?
You're such a liar!
Du er slik en løgner!
Gastrointestinal reactions such as nausea and vomiting as well as loss of appetite.
Mage/tarm-reaksjoner som f.eks. kvalme og oppkast samt tap av appetitt.
Avoid grapefruit products such as grapefruit juice.
Unngå grapefruktprodukter som for eksempel grapefruktjuice.
As such, he's entitled to certain rights.
Som sådan har han visse rettigheter.
Such a rhythm i never heard i danced out both of my shoes.
Har aldri hørt sånn rytme jeg danset av meg skoa mine.
It's just such a shame olav isn't here.
Det er bare synd at olav ikke er her.
Such a good person you are.
Du er et godt menneske, hugge.
And I'm known as such.
Og jeg er kjent som sådan?
But such is the way with children.
Men slik er veien med barn.
They have such beautiful flowers here.
De har vakre blomster her.
I have such a headache!
Jeg har sånn hodepine!
Leganto can cause skin reactions, such as reddening and itching.
Leganto kan gi hudreaksjoner som f.eks. rødhet og kløe.
Corticosteroids such as cortisone – for inflammation.
Kortikosteroider, for eksempel”kortison”- brukt i behandling av betennelsestilstander.
Kitty's such an unhappy person and you helped her so much.
Kitty er en ulykkelig person, og du har hjulpet henne så mye.
But you're not such a mystery anymore.
Men du er ikke slik et mysterium lenger.

Results: 5301, Time: 0.1201

SYNONYMS

S Synonyms of "such"


of that sort
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More