SUCH IN NORWEGIAN

How to say "such" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8180, Time: 0.1503

Click norwegian translation to filter results
slik sånn f.eks dette for eksempel disse slike slikt sånt sånne slike

Examples of using "Such" in a sentence and their translations

I am such a blind donkey.
Jeg er slik et blindt esel.
I have such a deep respect for abraham lincoln.
Jeg har dyp respekt for abraham lincoln.
He was such a young idiot.
Han var slik en ung idiøt.
You have always been such a pretty boy.
Du har alltid vært sånn en søt gutt.
You're such a romantic.
Du er romantisk.
You have been such a good friend.
Du har vært slik en god venn.
He's such a joker, isn't he?
Han er sånn en skøyer, er han ikke?
Active pathological bleeding such as peptic ulcer or intracranial haemorrhage.
Aktiv patologisk blødning som f.eks. peptisk ulcus eller intrakraniell blødning.
You have such a good appetite.
Du har slik en god appetitt.
I have never seen such fat animals in my life.
Jeg har aldri sett feite dyr i hele mitt liv.
I am in such a good mood.
Jeg er i godt humør.
That's such good news.
Dette er gode nyheter.
So why is paul andrews dead if it was such an open secret?
Så hvorfor er paul andrews døde hvis det var slik en åpen hemmelighet?
You are such a goofus.
Du er sånn en skrue.
Gastrointestinal reactions such as nausea and vomiting as well as loss of appetite.
Mage/tarm-reaksjoner som f.eks. kvalme og oppkast samt tap av appetitt.
Mademoiselle, you shouldn't take such risks.
Mademoiselle... du burde ikke ta slik risiko.
Active pathological bleeding such as peptic ulcer or intracranial haemorrhage.
Aktiv patologisk blødning som f.eks. peptisk ulcus eller intrakraniell blødning.
Such as two air tickets to London?
Som for eksempel to billetter til London?
You're such a girl.
Du er sånn ei jente!
But you are such a flirt.
Men du er flørtete.
Such is the commandment which god has revealed to you.
Dette er guds bud, som han har åpenbart for dere.
Sometimes these english girls have such short hair.
Iblant har disse... engelske jentene kort hår.
Gastrointestinal reactions such as nausea and vomiting as well as loss of appetite.
Mage/tarm-reaksjoner som f.eks. kvalme og oppkast samt tap av appetitt.
For such we have prepared a painful doom.
For disse har vi gjort klar en pinefull straff.
Marriage can be such a blessing.
Ekteskap kan være slik velsignelse.
Such a rhythm i never heard i danced out both of my shoes.
Har aldri hørt sånn rytme jeg danset av meg skoa mine.
Such is the day which they are promised.
Dette er dagen som ble lovet dem.
Such improvement usually takes weeks.
Slik forbedring vanligvis tar uker.
You always had such beautiful fingers.
Du har alltid hatt vakre fingre.
Such is allah, your lord in truth.
Dette er gud, deres herre, sannheten!

Results: 8180, Time: 0.1503

SYNONYMS

S Synonyms of "such"


are
says
here
really
guy
people
then
thus
very
watch
kind
shit
stuff
sort
one
just
samples
crap
like this
instances
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Such" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More