SURROUND IN NORWEGIAN

How to say surround in Norwegian

S Synonyms

Results: 88, Time: 0.0875

English-norwegian dictionary

Examples of using Surround in a sentence and their translations

We will surround it.
Vi må omringe den.
Furry walls surround you # # Till you got no place to hide.
Pelsvegger omgir deg du kan ikke gjemme deg.
Tomorrow morning, first and second squads will surround the village.
Klokken 06:00 i morgen vil første-og andretropper omringe landsbyen.
I make a poor companion with the splendors that surround you.
De omgir dem med så stor prakt.
At least let us surround the perimeter.
La oss i det minste omringe området.
We surround the barracck.. s... then attacck.
Vi omringer kasernen og angriper.
I'm not gonna surround myself with negative energy.
Jeg skal ikke omgi meg med negativ energi.
You surround yourself with more security than I.
Du omringer deg med mer sikkerhet enn det jeg gjør.
Surround this provo with 1000 troops.
Omringe provo med 1000 soldater.
Your words surround you like fog and make you hard to see.
Dine ord omgir deg som tåke, og gjør det vanskelig å se deg.
They can't surround me.
De kan ikke omringe meg.
They surround me.
De omringer meg.
Surround Gao!
Omring Gao!
And i surround myself with people who do love me.
Og jeg omgir meg med folk som faktisk elsker meg.
Surround her with better people.
Omgi henne med bedre folk.
He says surround building and wait.
Han sier, omring bygningen og vent.
They must surround the peak in a precise formation.
De må omgi toppen i presis formasjon.
Your highness, sir, i could muster an army and surround sherwood.
Deres høyhet, jeg kan mønstre en hær og omringe sherwood-skogen.
You surround the advance guard. Personally!
Du omringer fortroppa.
They surround us.
De omgir oss.
My soldiers with sturdy backs will surround me.
Soldater med solide rygger vil omgi meg.
Simon says,"Surround the sad ex-cop.".
Simon sier,"Omring den triste eks-purken".
We surround the store.
Vi omringer butikken.
We could surround the hospital.
Vi kan omringe sykehuset.
The undead surround me.
De udøde omgir meg.
Let's split up and surround it.
La oss dele oss og omringe det.
Visions of darkness surround your family.
Syner av mørke omgir din familie.
Roll out the national guard, surround the hotel.
Hent inn nasjonalgarden, omring hotellet.
The enemy can surround the post and dannevirke will no longer be a fortress.
Fienden kan ganske enkelt omringe dannevirke.
We are the outside world, and we surround you.
Vi er omverdenen, og vi omgir dere.

Results: 88, Time: 0.0875

SYNONYMS

S Synonyms of "surround"


"Surround" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More