ALPHABETICAL SEARCH

TA

ta bruker kjøre føre kjør innta kreve tar tok tatt bruke kjører fører krever inntar førte kreves brukt kjørte kjørt ført brukte krev
snakke prate prat samtale tale overtale rådfør diskutere snakker snakket prater snakkes pratet praten samtalen taler overtalte prates diskuterer prata tal overtalt samtaler
tar bruker inntak fører kjøre ta tok tatt bruke kjører brukte føre brukes kjørte ført førte
snakker prater pratet mener prating talte babler samtalen snakke snakket prate prat snakkende mente talende praten tale pratingen samtale taler
tatt brukt ført inntatt opptatt benyttes bortført stjålet grepet kjørt fraktet
tabell bord bordet tabellen
tablett tavlen nettbrettet tabletten tabletter tablettene tavle
ta det antar kreve det bruker det takle det innta den grip den få det trekk det la det
snakket pratet talte overtalte sladret prater samtalen plapret diskuterte snakker snakke talt prata overtalt samtalte diskutert
lærte underviste laerte lært undervist lære lærerTE

fortelle si be informer hils fortell det til beskjed forklare fortell forteller sier fortalte sa ber sagt ba bedt forklar forklarer
lag laget gruppe lagets gruppen gruppa
fortelle sier ber sladre forteiier forteller fortalte si fortalt sa be ba sagt bedt
informer legen fortell legen din informere legen din legen din si ifra til legen din kontakt legen din fortelle lege informer lege informer legen din informere din lege informerer legen din din lege fortelle legen forteller legen fortell legen fortell din lege
lære underviser lær laere belære lærer lærte lært undervise underviste undervist
fortell meg hva si hva fortell hva forklare hva fortelle meg hva forteller meg hva sier hva fortell hva jeg
teste prøve ta blodprøver friste sette tester prøven testet prøver testes prøv
fortelle oss si oss be oss oss beskjed oss høre fortell oss forteller oss fortalte oss sier oss sier vi
tea
te teen

TH

at det som den –Det – Det —Det –At ​​at
denne den her slik slikt slike –Denne
dem de De* de*
tror synes tenker mener nok tror du syns tro trodde tenke tenk syntes tenkte trodd mente mene ment
da og deretter men altså etterpå derpå –Da – Så – Da
disse de dem disses
de disse dem disses

TI

tid gang tide tidspunkt periode lenge sist tiden gangen tida tidspunktet tider ganger perioden gangene tidspunkter
lei trøtt trett sliten slitne tretthet utslitt trøtthet iei trøttere slitent
gang jeg når jeg tid jeg på tide at jeg da jeg lenge jeg gangen jeg tiden jeg gangene jeg
lei av trøtt av trett av iei av sliten av leie av drittlei av trette av å
stramt trang hardt godt fast tettsittende anspent jevnt pseilet stram trangt trange faste
gang vi på tide at vi tid vi når vi da vi gangen vi tiden vi
vev vevet vevs tørkepapir
tie
slips knytte bind binde knyte koble uavgjort slipset binder knytter bandt knyt knyttet knyttes
små lille bittesmå lite knøttliten bitte bitteliten bittelille liten knøttlille
prikking kribling prikkende kriblende prikkende/stikkende følelse stikninger dirring


TL


TN


TO

too
også altfor ogsa òg er for
fortalte sa ba meldt fortalt sagt bedt sier forteller fortelle bad si meldte ber
tok brukte førte kjørte inntok grep stjal krevde tatt tar ta kjører kjørt ført
sammen samlet samle samler samles
i dag dagens idag
i kveld i natt i dag i aften i kveid
i morgen i morra
sa fortalt deg sa jo ba deg fortalte deg sagt bedt deg sier jo sagt forteller deg sier jo bad deg fortelle deg
se deg treffe deg se dere møte deg se dem vi ses besøke deg treffe dere ser deg sett deg vi sees besøkt deg
røre ta på berør kontakt berøring rør grepet håndlaget rører berøre berører rørt tar på kontakten rørte berøres berøringen tatt på berøringer håndlag

TR

try
prøve prøv å forsøke vil prove smake teste prov prøver prøv prøvde forsøker forsøkte ville prover forsøkt tester smakt
behandlet behandling behandles behandlede behandler behandlinger
prøvde å forsøkte å ville prøvde smakt provde prøvd å forsøkt å prøver å prøve å vil villet
behandling med behandles med behandlingen med behandlinger med behandlet med
sant ekte sannhet stemmer sanndru virkelighet trofast oppriktige sanne sann sannheten sanndrue trofaste oppriktig
stole på stol på tillit tro forlater betro lit stoler på tilliten stolt på tror stolte på forlate betror betrodde trodde
prøver å vil forsøker å prover prøvde prøvde å ville prøve å prøvd å forsøkt å forsøkte å forsøke å
trøbbel problemer bråk knipe bry vanskeligheter vansker plager nød trengsel besvær bryderi brak trobbel sliter


TU

snu tur slå skru vender blir vri sving dukker forvandle vending overgi drei bøi tenner melde vise fyller angi
ble vendte snudde slått forvandlet dukket fylte skrudde viste svingte leverte tent anga vridd meldte vek tystet avslo
tirsdag tirsdager tirsdagen
tuberkulose tuberkolose tuberkulosen
turner
snu snur snudde
viser seg ut til viste seg
tumor svulst tumormasse tumorceller tumorer svulster svulsten tumoren
kalkun tyrkia tyrker kalkunen kalkuner
tunnelen tunellen grave tunnel tunneler tunell

TV

tvs
tv-er tv'er
tv TV
today i dag
tv TV
stations stasjoner

TW

to ganger daglig to ganger per dag
to dager to døgn to dagers 2 dager overmorgen et par dager to daget to dagene
tyve 20 tjue tyveårsalderen -20
tolv 12 tolv i tallet tolvte
to minutter 2 minutter om to minutter et par minutter to minuttene
to måneder to måneders 2 måneder to månedene
to menn to karer to personer to mann to mennene
to ganger daglig to ganger om dagen

TY

typisk vanlige typiske vanlig
vanligvis typisk normalt pleier ofte typiske
type a
tyrus dekk tyrierne
type b
tyranni tyranniet
type og