TAKE IN NORWEGIAN

How to say take in Norwegian

S Synonyms

Results: 42962, Time: 0.1423

ta (25524) fører (37) brukte (7) ført (7) kjørt (8)

Examples of using Take in a sentence and their translations

Miyuki, take kiyoko.
Miyuki, ta kiyoko.
Barbara, take queenie!
Barbara, ta queenie!
Before you take revatio.
Før du bruker revatio.
Luther can take five minutes".
Luther kan ta fem minutter.

We can take you to a hospital.
Vi kan kjøre deg til sykehuset.
Before you take revatio.
Før du bruker revatio.
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
Take dixon or josh.
Ta dixon eller josh.
I can take you to her.
Jeg kan føre dere til henne.
I could take you to a hospital.
Jeg kan kjøre deg til sykehuset.
I can take you.
Jeg kan kjøre deg.
And take these.
Og ta disse.
I have to take you home.
Jeg må føre deg hjem.
No, take me back.
Nei, kjør meg tilbake.
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
I will take you home tomorrow.
Jeg skal kjøre deg hjem i morgen.
Do not take copalia HCT with grapefruit or grapefruit juice.
Ikke innta copalia HCT sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.
You can take clopidogrel teva pharma B.V. with or without food.
Du kan ta clopidogrel teva pharma B.V. med eller uten mat.
This will take you to the moon and back, and you ai not even gonna blink.
Dette vil føre deg til månen og tilbake.
Alberto, take lola home.
Alberto, kjør lola hjem.
What you need to know before you take efavirenz teva.
Hva du må vite før du bruker efavirenz teva.
I will take you to the house.
Jeg skal føre deg til huset.
You can take irbesartan hydrochlorothiazide zentiva with or without food.
Du kan ta irbesartan hydrochlorothiazide zentiva med eller uten mat.
What you need to know before you take efavirenz teva.
Hva du må vite før du bruker efavirenz teva.
Do not take 93. take dorchester avenue.
Ikke kjør 93, ta dorchester avenue.
It would take an army to get through them gun hands of his.
Det vil kreve en arme å komme forbi de våpenbærerne hans.
I will take you home.
Jeg skal kjøre deg hjem.
I can take london with an army of cooks.
Jeg kan innta london med en hær av kokker.
What you need to know before you take levetiracetam accord.
Hva du må ta vite før du bruker levetiracetam accord.
Do not take copalia HCT with grapefruit or grapefruit juice.
Ikke innta copalia HCT sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Results: 42962, Time: 0.1423

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More