Translation of "take" in Norwegian

S Synonyms

Results: 40111, Time: 0.3792

ta bruker bruk kjøre før føre kjør innta tar tok tatt bruke kjører fører inntar førte kjørte kjørt brukte ført brukt

Examples of Take in a Sentence

Take two or three.
Ta to eller tre.
This is especially important if you take more than one type of insulin.
Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin.
Take a strufoli.
Ta en strufoli.
Always take efient exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid efient slik legen din har fortalt deg.
Miyuki, take kiyoko.
Miyuki, ta kiyoko.
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
Always take neulasta exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid neulasta slik legen din har fortalt deg.
What you need to know before you take temozolomide accord do not take temozolomide accord.
Hva må du vite før du bruker temozolomide accord bruk ikke temozolomide accord.
I can take him, sir.
Jeg kan kjøre ham, sir.
Bobby! take the shirt.
Ta skjorta, Bobby!
She, uh, she won't let you take her back to the hospital.
Hun vil ikke la deg kjøre henne tilbake til sykehuset.
Always take revasc exactly as your doctor has instructed you.
Bruk alltid revasc slik legen din har fortalt deg.
I will not take it again so long as you live.
Jeg bruker det ikke så lenge du lever.
Barbara, take Queenie!
Barbara, ta Queenie!
Take me to your sheikh now! Now!
Før meg til din sjeik nå.
What you need to know before you take CELSENTRI.
Hva du må vite før du bruker CELSENTRI.
I can take you some other place?
Jeg kan kjøre deg et annet sted.
Take dixon or josh.
Ta dixon eller josh.
So maybe i could take you to him.
Kanskje jeg kan føre dere til ham.
Tiberius, take julia to her room and comfort her.
Tiberius, før julia til hennes rom og trøst henne.
Always take riprazo HCT exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid riprazo HCT slik legen din har fortalt deg.
Always take sabervel exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid sabervel slik legen din har fortalt deg.
You can take actelsar HCT with or without food.
Du kan ta actelsar HCT med eller uten mat.
Mr sulu, take us home.
Mr sulu. før oss hjem.
You see, i always travel first class and i take both seats up.
Jeg reiser alltid første klasse, og jeg bruker to seter.
Let me take you home.
La meg kjøre deg hjem.
You must take me there.
Du må føre meg dit.
Alberto, take lola home.
Alberto, kjør lola hjem.
I can take london with an army of cooks.
Jeg kan innta london med en hær av kokker.
Guards, take her back to midgard.
Vakter, før henne tilbake til midgard.

Results: 40111, Time: 0.3792

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More