TAKEN IN NORWEGIAN

How to say "taken" in Norwegian

Results: 4100, Time: 41.1272


Examples of Taken in a Sentence

Mg single dose taken 12 hours before rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin.
Mg single dose taken 4 hours after rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin.
Could you have taken any longer, Scott? What?
Kunne du ha brukt lenger tid, Scott?
Alan Neyman's been taken to max.
Alan neyman er ført til max.
Yeah, if it's not taken, i would call it heartbeat.
Hvis ikke det er brukt, så heartbeat.
Lombardo has taken koo-loon.
Lombardo har tatt koo-loon.
Have you taken any drugs today?
Har du brukt stoff i dag?
He was taken away and leonard never saw him again.
Han ble ført vekk, og leonard så ham aldri igjen.
The insurgents have taken the saint cross church.
Opprørerne har inntatt swietego krzyza-kirken.
He couldn't have taken his own life?
Han kan ikke ha tatt sitt eget liv?
Couldn't he have taken an hour?
Kunne han ikke ha brukt en time?
A girl has taken a life.
En jente har tatt et liv.
Tommen seems quite taken with his new queen.
Tommen νirker inntatt i sin nye dronning.
I'm going to have you taken to france.
Jeg får deg ført til frankrike.
My son was taken from this ranch when he was that high.
Min sønn ble bortført fra denne ranchen da han var så høy.
Talk to your doctor right away after having taken XALKORI:.
Kontakt lege med en gang etter å ha brukt XALKORI:.
British 6th airborne division-- have taken the bridge over the orne.
Flybårne divisjon har inntatt broen over orne.
But she was taken by farook al-thani almost an hour ago.
Hun ble bortført av farook for en time siden.
Um, I'm not taken with him.
Jeg er ikke opptatt av ham.
You could have taken him with you.
Du kunne ha tatt ham med deg. BAR.
Where have you taken me?
Hvor har du ført meg henn?
They have taken the enterprise away from you.
De har tatt fra deg enterprise.
Pruitt could have taken evidence.-What are you saying?
Pruitt kan ha stjålet bevismateriale når som helst.
Are these seats taken, my friend?
Er disse stolene opptatt, min venn?
You have taken us 70,000 light years from our home.
Du har ført oss 70000 lysår fra hjemmet vårt.
Once you have taken the height, you protect road to bayeux.
Når dere har inntatt høyden, beskytt veien til bayeux.
And she was taken because you tried to get clever with our deal.
Hun ble bortført fordi du ville bryte avtalen.
My mind has taken me down many roads of late.
Tankene mine har ført meg ned mange veier den senere tid.
The danes have taken the fortress.
Danene har inntatt festningen!
Is this seat taken?- actually, we.
Er dette setet opptatt?""Faktisk, vi.

Results: 4100, Time: 41.1272

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Taken" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More