Translation of "talk" in Norwegian

S Synonyms

Results: 12987, Time: 0.1372

snakke prate prat samtale tale rådfør overtale diskutere snakker snakket prater snakkes pratet samtalen praten taler prates overtalte diskuterer prata overtalt samtaler tal

Examples of Talk in a Sentence

You can talk to me, jim.
Du kan snakke til meg, jim.
We can not talk about it now.
Vi kan ikke prate om det nå.
I can talk again.
Jeg kan snakke igjen.
Let me talk with you.
La meg prate med deg.
Maybe we can talk about ray.
Kanskje vi kan snakke om ray.
I had a little talk with your mother tonight, john.
Jeg hadde en liten prat med din mor i kveld, john.
Can you talk with him?
Kan du prate med ham?
I think i should talk with trevor.
Jeg bør snakke med trevor.
There's enough talk in the world already.
Det er nok prat i verden.
I had a nice talk with the attorney, bruce jackson.
Jeg hadde en hyggelig samtale med advokaten, bruce jackson.
I don't wanna talk about it now.
Jeg vil ikke prate om det nå.
I had a very satisfactory talk with the governor yesterday.
Jeg hadde en meget tilfredsstillende samtale med guvernøren i går.
Just had a real nice talk with that young man.
Jeg hadde en fin prat med den unge mannen.
She saw you talk or something.
Hun hørte deg tale eller noe.
Sonja can't talk right now.
Sonja kan ikke snakke akkurat nå.
Talk to you doctor before taking stocrin.
Rådfør deg med lege før du bruker stocrin.
That was a mighty fine talk you gave the boys back there about sticking together.
Fin tale du ga gutta, om å stå sammen.
Or talk.. or just.
Eller snakke.. eller bare.
We had a long talk a week ago. Remember?
Vi hadde en lang samtale for en uke siden.
Why can't i talk to him?
Hvorfor kan jeg ikke prate med ham?
That's dangerous talk, bunting.
Det er farlig prat, bunting.
I traded with doug so we could talk.
Jeg byttet med doug så vi kunne prate.
Talk to your doctor before receiving Bonviva:.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Bondronat:.
One intense talk about the future and you disappear on me.
Én intens prat om fremtiden, og du forsvinner.
Just dance and talk with him.
Bare danse og snakke med ham.
Pretty tough talk about carl.
Ganske tøff tale om carl.
I had a great talk with my dad last night.
Jeg hadde en flott samtale med min far i går.
I thought they would talk to him and get him to dummy up.
Jeg trodde de skulle overtale ham til å holde kjeft.
You think you can talk him into it?
Tror du at du kan prate ham til det?
Fish can't talk.
Fisk kan ikke snakke.

Results: 12987, Time: 0.1372

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "talk"


call
speeches
dispute
talkin
conversation
converse
discussion
utterance
consultation
sayings
address
orator
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Talk" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More