TALK IN NORWEGIAN

How to say "talk" in Norwegian

S Synonyms

Results: 14836, Time: 0.1666

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Talk" in a sentence and their translations

You talk.
Du snakke.
We can talk and drink.
Vi kan snakke og drikke.
I can not talk more now.
Jeg kan ikke prate mer nå.
Or talk.. or just.
Eller snakke.. eller bare.
I had a little talk with your mother tonight, john.
Jeg hadde en liten prat med din mor i kveld, john.
You can't talk underwater.
Du kan ikke prate under vann!
I just can't talk right now.
Jeg kan ikke prate akkurat nå.
And he could talk and fight and-- and then--.
Han kunne snakke og kjempe. og så.
Just talk about money.
Bare prat om penger.
I had a nice talk with the attorney, bruce jackson.
Jeg hadde en hyggelig samtale med advokaten, bruce jackson.
An hour to talk or karaoke with.
Timen for samtale eller karaoke.
You were having a little talk with jesus and forgot all about the time.
Du hadde en liten prat med jesus og glemte rent tiden?
I can't talk if I'm dead.
Jeg kan ikke snakke hvis jeg er død.
Let's talk about don pablo escobar.
La oss prate om don pablo escobar.
She saw you talk or something.
Hun hørte deg tale eller noe.
I had a great talk with my dad last night.
Jeg hadde en flott samtale med min far i går.
I have got to talk to you alone.
Jeg må tale med deg.
After our talk, i called the hospital.
Etter vår prat, ringte jeg sykehuset.
Why did you let them talk you into this mission?
Hvorfor lot du dem overtale deg til å ta dette oppdraget?
He could talk while you drink.
Han kan snakke mens du drikker.
You should talk about it, rick.
Du burde prate om det, rick.
I'm having a little talk with my boys, lloyd.
Jeg har en liten samtale med guttene mine, lloyd.
Talk to your doctor before using rilonacept regeneron.
Rådfør deg med lege før du bruker rilonacept regeneron informer legen din:.
That's dangerous talk, bunting.
Det er farlig prat, bunting.
You can talk clark into getting rid of lionel luthor.
Du kan overtale clark til å bli kvitt lionel luthor.
That was a mighty fine talk you gave the boys back there about sticking together.
Fin tale du ga gutta, om å stå sammen.
I shouldn't talk to people.
Jeg burde ikke snakke til folk.
We can talk about this.
Vi kan prate om dette.
Fish can't talk.
Fisk kan ikke snakke.
I come here today to talk of unfinished hopes and of unfulfilled dreams.
Jeg er her for å tale om fullendte håp og om knuste drømmer.

Results: 14836, Time: 0.1666

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "talk"


call
speeches
dispute
talkin
converse
discussion
consultation
sayings
address
conversations
orator
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Talk" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More