TEACH THEM IN NORWEGIAN

How to say teach them in Norwegian

S Synonyms

Results: 87, Time: 0.0619

Examples of using Teach Them in a sentence and their translations

You can teach them.
Man kan lære dem det.
Now, go and teach them a lesson.
Gå og lær dem en lekse.
If we could teach them, we could teach the world.
Dersom vi kan lære dem, kan vi lære verden.
Don't teach them that, man.
Ikke lær dem det, gutt.

I said i would teach them for one day.
Jeg sajeg ville undervise dem for en dag.
We will teach them to play oakland a baseball.
Vi skal lære dem å spille oakland a baseball.
Teach them to take care of each other.
Lær dem å passe på hverandre.
We will teach them who the stubborn ones are.
Vi skal lære dem hvem som er sta.
You can't teach them.
Du kan ikke undervise dem.

They just design the levels and teach them to the dreamers.
De designer nivåene og lærer dem til drømmerne.
I can teach them all about it.
Det kan jeg lære dem alt om.
I teach them to survive you.
Jeg lærer dem å overleve... deg!
Teach them to samba, for all i care.
Lær dem samba, om du vil.
I can't teach them!
Jeg kan ikke undervise dem!
Teach them the basics, bo.
Lær dem å spille, bo.
We will teach them to shut up.
Vi skal lære dem å holde kjeft.
I was thinking maybe you could teach them.
Kanskje du kunne undervise dem?
You will teach them this, and they will learn.
Dere lærer dem det. de vil lære.
They teach them that.
De lærer dem det.
I think i can teach them.
MIDWICH SKOLE jeg tror jeg kan undervise dem.
Teach them to fly.
Lær dem å fly!
No, but you must teach them that, carl.
Nei, da får du lære dem det, carl.
You want to teach your kids something, teach them that.
Vil du lære ungene her noe, lær dem det.
Well, i think the students teach me at least as much as i teach them.
Elevene lærer meg minst like mye som jeg lærer dem.
Now, you gotta teach them to conquer that fear.
Du må lære dem å overvinne frykten.
This is what i teach them.
Dette er hva jeg lærer dem.
You're gonna teach them your name and Ian's?
Du skal lære dem ditt og ians navn.
Teach them to fight.
Lær dem å slåss.
We will teach them the price for attacking the nistrim.
Vi skal lære dem å angripe nistrimene.
Teach them to love you, fast.
Lære dem å elske dere, fort.

Results: 87, Time: 0.0619

SEE ALSO

See also


"Teach them" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More