TELL ME IN NORWEGIAN

Translation of Tell Me in Norwegian

S Synonyms

Results: 9817, Time: 0.3177

Tell me
si (1820) fortelle meg (1057) be meg (59) fortell meg (871) sier (309) sa (305) forteller meg (230) fortalte meg (81) sagt (46) ber meg (19) ba meg (13)

Examples of using Tell Me in a sentence and their translations

Si

( say , tell , speak )
Jay, tell me that this is not my destiny.
Jay, si at dette ikke er skjebnen min.
Do not tell me you are not hungry.
Lkke si at du ikke er sulten.

Fortelle meg

Maybe you can tell me something, Mr.
Kanskje du kan fortelle meg noe, Mr.
Maybe you should tell me more.
Kanskje du burde fortelle meg mer.

Be meg

Do not tell me to relax, George.
Ikke be meg slappe av.
Do not tell me to let it out while I am being mean to you.
Ikke be meg få det ut når jeg er slem mot deg.
Other sentence examples
And do not tell me you were just being polite.
Og ikke si at du bare var høflig.
Do not tell me she 's not here.
Ikke si at hun ikke er her.
Just tell me the truth, Caroline.
Bare fortell meg sannheten Caroline.
Can you tell me where she is?
Kan du fortelle meg hvor hun er?
You did not tell me you took him out.
Du ikke fortelle meg at du tok ham ut.
Why do not you tell me where the girl is first?
Hvorfor sier du ikke hvor jenta er først?
Tell me it 's you.
Fortell meg at det er deg.
Do not tell me that you are a dentist.- A dentist?
Ikke si at du er tannlege?
Tell me to relax.
Lkke be meg slappe av.
You did not tell me that she was in LA with you.
Du sa ikke at hun var i LA med deg.
What can you tell me about this Gerak fella?
Hva kan du fortelle meg om denne Gerak?
Do not tell me to calm down!
Ikke be meg roe ned!
Miss Kima, do not tell me you do not remember No-Heart Anthony.
Ikke fortell meg at du ikke husker Hjerteløse Anthony.
Do not tell me you are a mariachi.
Ikke si du er en mariachi.
Why do not you tell me what 's in the box?
Hvorfor sier du ikke hva som er i boksen?
Tell me about your wife.
Fortell meg om kona di.
Why did not you tell me Aria was back?
Hvorfor sa du ikke at Aria er tilbake?
Before you tell me you are not gonna talk.
Og før du sier at du ikke vil snakke.
She does not tell me everything she knows.
Hun forteller meg ikke alt hun vet.
Why not tell me everything you know?
Hvorfor ikke fortelle meg alt du vet?
And do not tell me to be cool.
Og ikke be meg slappe av.
Tell me this is a terrorist!
Si at dette er en terrorist!
You can not tell me you are not interested in me.
Du kan ikke si at du ikke er interessert i meg.
I do not know. He did not tell me.
Han fortalte meg ikke navnet.

Results: 9817, Time: 0.3177

See also


tell me what
fortell meg hva si hva
tell me that
si at
don't tell me
tell me who
then tell me
would tell me
ville fortelle meg ville si
now tell me
fortell meg
but tell me
you can tell me
du kan fortelle meg
to tell me what
fortelle meg hva si hva
you didn't tell me
du sa ikke
tell me the truth
fortelle meg sannheten si sannheten fortell sannheten
want to tell me
vil fortelle meg

Word by word translation


tell
- fortelle si be informer hils

S Synonyms of "tell me"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More