TELL ME IN NORWEGIAN

How to say "tell me" in Norwegian

Results: 6743, Time: 0.2855

si fortelle meg fortell meg sier sa forteller meg be meg fortalte meg sagt ber meg ba meg

Examples of Tell Me in a Sentence

Jay, tell me that this isn't my destiny.
Jay, si at dette ikke er skjebnen min.
Don't tell me you're not hungry.
Lkke si at du ikke er sulten.
Maybe you can tell me something, mr.
Kanskje du kan fortelle meg noe, mr.
Don't tell me to relax, george.
Ikke be meg slappe av.
Maybe you should tell me more.
Kanskje du burde fortelle meg mer.
And don't tell me you were just being polite.
Og ikke si at du bare var høflig.
Don't tell me she's not here.
Ikke si at hun ikke er her.
Don't tell me to let it out while I'm being mean to you.
Ikke be meg få det ut når jeg er slem mot deg.
Just tell me the truth, caroline.
Bare fortell meg sannheten caroline.
Can you tell me where she is?
Kan du fortelle meg hvor hun er?
You didn't tell me you took him out.
Du ikke fortelle meg at du tok ham ut.
Why don't you tell me where the girl is first?
Hvorfor sier du ikke hvor jenta er først?
Tell me it's you.
Fortell meg at det er deg.
Don't tell me that you're a dentist.- a dentist?
Ikke si at du er tannlege?
Tell me to relax.
Lkke be meg slappe av.
You didn't tell me that she was in LA with you.
Du sa ikke at hun var i LA med deg.
What can you tell me about this gerak fella?
Hva kan du fortelle meg om denne Gerak?
Don't tell me to calm down!
Ikke be meg roe ned!
Miss kima, do not tell me you don't remember no-heart anthony.
Ikke fortell meg at du ikke husker hjerteløse anthony.
Don't tell me you're a mariachi.
Ikke si du er en mariachi.
Why don't you tell me what's in the box?
Hvorfor sier du ikke hva som er i boksen?
Tell me about your wife.
Fortell meg om kona di.
Why didn't you tell me aria was back?
Hvorfor sa du ikke at aria er tilbake?
Before you tell me you're not gonna talk.
Og før du sier at du ikke vil snakke.
She doesn't tell me everything she knows.
Hun forteller meg ikke alt hun vet.
Why not tell me everything you know?
Hvorfor ikke fortelle meg alt du vet?
And don't tell me to be cool.
Og ikke be meg slappe av.
Tell me this is a terrorist!
Si at dette er en terrorist!
You can't tell me you're not interested in me.
Du kan ikke si at du ikke er interessert i meg.
I don't know. he didn't tell me.
Han fortalte meg ikke navnet.

Results: 6743, Time: 0.2855

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Tell me" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More