TELL ME WHO IN NORWEGIAN

Translation of Tell me who in Norwegian

Results: 214, Time: 0.0325

si hvem fortell meg hvem fortell meg hvem som fortelle meg hvem sier hvem

Examples of using Tell me who in a sentence and their translations

So, tell me who you still need.
Så, si hvem du fortsatt trenger.
Tell me who is alice.
Fortell meg hvem alice er.
Just tell me who it is.
Bare si hvem det er.
Then tell me who it was.
Si hvem det var, da.
Tell me who killed her.
Fortell meg hvem som drepte henne.
Do not tell me who to quarrel with.
Ikke fortell meg hvem å krangle med.
Then tell me who you are!
fortell meg hvem du er!
Are you gonna tell me who you are?
Skal du fortelle meg hvem du er?
Just tell me who you work with.
Bare si hvem du jobber med.
Tell me who has the list.
Fortell meg hvem som har listen.
Tell me who possesses it.
Fortell meg hvem som har den.
Tell me who, señor agustin.
Fortell meg hvem.
If you are so smart, tell me who set us up, sherlock holmes.
Kanskje du kan si hvem det var, sherlock holmes.
Who can tell me who he is?
Hvem kan fortelle meg hvem han er?
I will be, once you tell me who they are.
Så snart du sier hvem de er.
Not until you tell me who i am supposed to have been meeting with.
Ikke før du sier hvem det var jeg liksom skulle møte.
Will not you tell me who you really are?
Vil du ikke fortelle meg hvem du virkelig er?
Tell me who did this to you.
Fortell meg hvem som gjorde dette mot deg.
Tell me who you are.
Si hvem dere er.
Tell me who!
Fortell meg hvem!
Tell me who did this.
Fortell meg hvem som gjorde dette.
Do not tell me who i am.
Lkke fortell meg hvem jeg er.
Maybe you can tell me who you are.
Kanskje du kan fortelle meg hvem du er.
You tell me who they are and it might mean a lighter sentence.
Hvis du sier hvem de er, kan det gi en kortere dom.
Just tell me who you are.
Bare si hvem du er.
If you tell me who you are, i might be able to help you.
Hvis du sier hvem du er, kan jeg hjelpe deg.
So are you gonna tell me who those guys back there really were?
Skal du fortelle meg hvem de folkene egentlig var?
Just tell me who you want dead.
Bare si hvem du ønsker død.
Tell me who you are.
Fortell meg hvem du er.
All right. then you can tell me who shot my cop,
Fortell meg hvem som skjøt betjenten min.

Results: 214, Time: 0.0325

See also


tell me who killed
si hvem som myrdet fortell meg hvem som drepte forteller , hvem som drepte fortelle meg hvem som myrdet
tell me who sent you
si hvem som sendte deg sier hvem som sendte dem fortell hvem som sendte deg fortell meg hvem du er utkommandert
tell me who the hell
si meg hvem i helvete fortell meg hvem faen si hvem pokker
tell me who hired you
sier hvem som hyret deg si hvem som leide dere
tell me who did this
fortell meg hvem som gjorde dette fortell meg , hvem gjorde det fortelle meg hvem som gjorde dette
tell me who you work
si hvem du jobber
will tell me who
skal si hvem si meg hvem
then tell me who
si hvem så fortell meg hvem
you tell me who did
du fortelle meg hvem gjorde si hvem som gjorde det
who can tell me what
hvem kan fortelle meg hva som hvem kan si hvilket
tell me about the man who
fortell om ham som
want to tell me who
vil du fortelle meg hvem som
who wants to tell me
hvem vil fortelle hvem vil si

Word by word translation


tell
- fortelle si be informer hils
me
- meg mig min
who
- som hvem den

S Synonyms of "tell me who"


say who
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More