Translation of "tell you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3567, Time: 0.1557

fortelle deg si be deg fortalte du høre sier fortalt deg forteller deg sagt sa fortalte deg ber deg ba deg bedt deg

Examples of Tell You in a Sentence

Let me tell you about ray harris.
La meg fortelle deg om ray harris.
Billy, let me tell you a story.
Billy, la meg fortelle deg en historie.
I can't tell you that, but these are standard issue up there.
Jeg kan ikke si det, men disse er standard der.
And let me tell you something else about your family.
Og la meg fortelle deg noe annet om familien din.
And i can tell you it's impossible.
Og jeg kan si at det er umulig.
I may tell you to get out but you can't quit.
Jeg kan be deg gå, men du kan ikke slutte.
Git! how many times must i tell you to get off my house?
Hvor mange ganger må jeg be deg gå bort fra huset mitt?
Did helena tell you i have a kid? yes.
Fortalte helena at jeg har et barn?
All i can tell you is your brother needed me.
Alt jeg kan si, er at din bror trengte meg.
Let me tell you something, freddy.
La meg fortelle deg noe, freddy.
Let me tell you about kostja.
La meg fortelle deg om kostja.
If necessary your doctor may tell you to take a different dose.
Om nødvendig vil legen din be deg ta en annen dose.
Lindsay tell you anything about him?
Fortalte lindsay noe om ham?
I can't tell you who it is.
Jeg kan ikke si hvem det er.
But here's what I'm gonna tell you.
Men nå skal du høre her.
Didn't he tell you that the mess boys ate the strawberries?
Fortalte ikke han at messeguttene spiste jordbærene?
Okay?- okay. tell you what.
Nå skal du høre.
I can't tell you if there still are many who cheat.
Jeg kan ikke si om det fremdeles er mange som jukser.
I would tell you to stay on your meds.
Jeg ville be deg fortsette med medisinene dine.
What if i tell you your ideas are too big for your skin?
Tenk om jeg sier at ideene dine er for store for din posisjon?
Let me tell you something, tony.
La meg fortelle deg noe, tony.
Trust me when i tell you that this is all for your safety.
Tro meg når jeg sier at dette er for din sikkerhet.
Did gerri tell you about me getting a car, Tom?
Fortalte gerri at jeg skulle få meg bil, Tom?
Anthony. i ever tell you about the time i had a Harley?
Anthony, har jeg fortalt deg om da jeg hadde en Harley?
Then, as a father, i must tell you, you must remain here.
Som far, må jeg be deg å bli her.
I will tell you what we will do.
Nå skal du høre hva vi gjør.
Let me tell you something, roberto.
La meg fortelle deg noe, roberto.
I can't tell you if it's natural or not.
Jeg kan ikke si om det er naturlig eller ikke.
Your doctor will usually also tell you to take acetylsalicylic acid.
Legen din vil sannsynligvis også be deg ta acetylsalisylsyre.
He tell you his repeater theory?
Fikk du høre tilbakefalls–teorien?

Results: 3567, Time: 0.1557

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More