TEN IN NORWEGIAN

How to say ten in Norwegian

S Synonyms

Results: 4519, Time: 0.0996

Examples of using Ten in a sentence and their translations

Ten days is a marathon?
Er ti dager en maraton?
We are on 80, some ten miles from argenta, over.
Vi er på 80, 10 miles fra argenta, over.
I will send ten of our strongest braves with you.
Jeg sender ti av våre sterkeste modige med deg.
Just ten minutes.
Bare ti minutter.

Liam sutter. ten years old.
Liam sutter, 10 år gammel.
Every ten years will be fine.
Hvert tiende år holder.
Ten bears is going to want a fresh woman!
Det er ferske kvinnfolk ten bears vil ha.
It was ten years ago.
Det er 10 år siden.
Benny mccabe, ten days ago.
Benny mccabe for ti dager siden.
They come along like great fighters, once every ten years.
En hvert tiende år, som de store bokserne.
Meanwhile, this molly is a hard ten.
Samtidig er denne molly en solid tier.
We are ten minutes from the airfield.
Vi er 10 minutter fra flyplassen.
The system goes through a maintenance cycle every ten hours.
Hver tiende time blir det vedlikeholdt.
He 's in our garage for ten minutes and he steals from us.
Han er i garasjen vår i ti minutter og stjeler fra oss.
If they ride with ten bears they will come back.
Hvis de rir med ten bears, kommer de igjen.
Ten lord 's prayers and ten hail marys.
Ten herrens bønner og ti hail marys.
No, it 's one in ten, but that 's bad enough.
Nei, det er hver tiende, men det er ille nok.
Rounded to the nearest ten?
Avrundet til nærmeste tier?
Ten minutes, then you can make the call.
10 minutter, så kan du ringe.
Maybe ten years.
Kanskje ti år.
We all know your top ten is little more than a publicity campaign.
Vi vet alle din top ten er lite mer enn en reklamekampanje.
Ilario was only here ten days, seven of them on the defiant.
Ilario var bare her ti dager, sju av dem på defiant.
I will check on you every ten minutes, mrs marino, OK?
Jeg kommer innom deg hvert tiende minutt, mrs marino, OK?
This was the great and terrible ten.
En stor og fryktelig tier.
Ten days are for tests and inspections.
10 dager er for testing og inspeksjoner.
I want you looking real good when we get to ten bears.
Du skal se godt ut når vi kommer til ten bears.
I can not wait ten years.
Jeg kan ikke vente 10 år.
You are not a ten.
Du er ingen tier.
Eight and ten.
Åtte og ti.
There are motion detectors every ten yards.
Det er bevegelsessensorer hver tiende meter.

Results: 4519, Time: 0.0996

SYNONYMS

S Synonyms of "ten"


"Ten" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More