THANK YOU IN NORWEGIAN

How to say "thank you" in Norwegian

Results: 5926, Time: 0.1433

takk takke deg takk skal du ha takker deg takket deg Takk

Examples of Thank You in a Sentence

Oh, thank you, evan trautwig.
Å, takk, evan trautwig.
John cameron, thank you for your hospitality.
John cameron, takk for gjestfriheten din.
Why, i can't thank you enough, jack.
Jaså? jeg kan ikke takke deg nok, jack.
Oh, thank you, tom.
Takk skal du ha, tom.
Thank you, claire, but i cannot.
Takk, claire, men jeg kan ikke.
Hey, i wanna thank you for what you did for me.
Hei, jeg vil takke deg for hva du gjorde for meg.
I wanna thank you for saving Sookie's life.
Jeg vil takke deg for at du reddet sookie.
John, thank you for helping me here.
John, takk skal du ha fordi du har hjulpet meg her.
Thank you, don pietro.
Takk, don pietro.
Here, here! i thank you, james lennox.
Jeg takker deg, james lennox.
So i thank you for him.
Så jeg takker deg for ham.
Wow, frank, i can't thank you enough.
Jeg kan ikke få takket deg nok, frank.
Appreciate it, thank you.
Takk skal du ha.
Thank you, colonel pickering.
Takk, oberst pickering.
I can't thank you enough for being here.
Jeg kan ikke takke deg nok for at du er her.
We thank you, bender, for the gift we are about to receive.
Vi takker deg, bender, for gaven vi skal få.
Thank you, colonel stewart.
Takk, oberst stewart.
I can't thank you enough for him.
Jeg kan ikke takke deg nok for ham.
Oh... sure... yes... yes... thank you.
Selvfølgelig. takk skal du ha.
I didn't thank you earlier for looking after my son.
Jeg takket deg ikke for at du passet på sønnen min.
Thank you for holding up your end of the bargain.
Takk for at du holdt ord.
Well, i would thank you.
Jeg ville takket deg.
We thank you, lord, for this is our food.
Vi takker deg, herre, for maten.
Well, thank you, daphne.
Takk skal du ha, Daphne!
Thank you, mary jane watson.
Takk, mary jane watson.
Thank you for inviting me tomorrow.
Takk for invitasjonen til i morgen.
Blondie, i wanna thank you for everything you have done.
Blondie, jeg vil takke deg for alt du har gjort.
So i thank you for your courage, but no.
Så jeg takker deg for motet, men nei,
I can't thank you enough.
Jeg får ikke takket deg nok.
Thank you, don eladio.
Takk, don eladio.

Results: 5926, Time: 0.1433

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Thank you" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More