THANK YOU IN NORWEGIAN

Translation of Thank you in Norwegian

S Synonyms

Results: 7347, Time: 0.0473

Thank you
takk (5472) takke deg (180) takk skal du ha (120) takker deg (125) takket deg (42)

Examples of using Thank you in a sentence and their translations

Takk

( thanks , thank you , please )
No, thank you, sir edward.
Nei, takk, sir edward.
And thank you, lord baelish.
Og takk, lord baelish.

Takke deg

Why, i can not thank you enough, jack.
Jaså? jeg kan ikke takke deg nok, jack.
I can not thank you enough for being here.
Jeg kan ikke takke deg nok for at du er her.

Takk skal du ha

John, thank you for helping me here.
John, takk skal du ha fordi du har hjulpet meg her.
Oh, thank you, boy.
Takk skal du ha, gutt.
Other sentence examples
No, thank you, general sahib.
Nei takk, general sahib.
How can i thank you for the ride?
Hvordan kan jeg takke deg for skyssen?
I thank you.
Jeg takker deg.
Thank you, brother jim.
Takk, broder jim.
Thank you, miles edward o'brien.
Takk, miles edward o'brien.
He did not even thank you.
Han takket deg ikke engang.
Why, thank you, jett.
Takk skal du ha, jett.
And we thank you for your time.
Og vi takker deg for din tid.
Blondie, i wanna thank you for everything you have done.
Blondie, jeg vil takke deg for alt du har gjort.
Wow, frank, i can not thank you enough.
Jeg kan ikke få takket deg nok, frank.
I can not thank you enough.
Jeg kan ikke takke deg nok.
We thank you.
Vi takker deg.
Why, thank you, young lady.
Takk skal du ha, unge dame.
Thank you for holding up your end of the bargain.
Takk for at du holdt ord.
Well, thank you, charlie, but we already knew about the goa'uld.
Vel, takk, charlie, men vi visste allerede om goa'uldene.
And i thank you, and I.
Og jeg takker deg.
Thank you for inviting me tomorrow.
Takk for invitasjonen til i morgen.
I did not thank you earlier for looking after my son.
Jeg takket deg ikke for at du passet på sønnen min.
I can not thank you enough, betsy.
Jeg kan ikke takke deg nok, betsy.
Well now, chamaco, my buddy, thank you.
Vel nå, chamaco, kamerat, takk skal du ha.
Thank you, ben degabula and dick sadler.
Takk, ben degabula og dick sadler.
Oh, yes, mrs cooper, thank you.
Å, ja, mrs cooper, takk skal du ha.
Thank you, darling.
Takk, min kjære.
Thank you, mary jane watson.
Takk, mary jane watson.

Results: 7347, Time: 0.0473

See also


we thank you
vi takker deg
will thank you
vil takke deg
no thank you
thank you anyway
takk likevel
thank you for taking
takk for at du tok
thank you for this
thank you for everything
thank you for that
i wanna thank you
jeg vil takke deg
thank you for calling
thank you for not
thank you for asking
thank you for choosing
thank you for understanding
thank you for watching
takk for at du passer takk for at du passet på takk for at du takk for at dere ser på takk for at du våker
thank you for today
thank you for getting
takk for at du fikk

Word by word translation


thank
- takk takke skal takker takket
you
- dere –Dere – Dere

S Synonyms of "thank you"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More