THANKS IN NORWEGIAN

How to say "thanks" in Norwegian

Results: 5521, Time: 0.1621

takk takker takket takken takke Takk

Examples of Thanks in a Sentence

Oh, and thanks again, billy.
Å, og takk igjen, billy.
Thanks, foxxy.
Takker, foxxy.
Thanks, uncle frank.
Takk, onkel frank.
No thanks to detective nash. Oh?
Ikke takket være etterforsker nash.
Yeah, thanks, haley joel.
Ja, takk, haley joel.
The whole country thanks you.
Hele landet takker deg.
Thanks, are you new here?
Takk. er du ny her?
Odin's thanks for saving him.
Odin takker for at han ble reddet.
But, thanks to darnell, i was ready.
Men takket være darnell var jeg klar.
And that was their thanks.
Og det var takken de fikk.
Thanks, abbie. You're an angel.
Takk abbie, du er en engel.
Thanks in part to you.
Takket være deg.
Where's our thanks?
Hvor er takken vår?
France thanks you.
Frankrike takker deg.
No thanks is necessary, ma'am?
Du behøver ikke takke, frue.
Yeah, thanks to lubey.
Ja, takket være lubey.
Is it my thanks you want, or a kiss?
Er det takken min du vil ha, eller et kyss?
Harvard thanks him.
Harvard takker ham.
Thanks, miss.
Takk, medamina.
Thanks for letting me stay here a couple of years ago.
Takke for at du lot meg bli her for et par år siden.
Kip, you didn't say thanks.
Kip, du sa ikke takk.
Arendelle thanks you, my lord.
Arendelle takker deg, min herre.
Kip, you haven't said thanks.
Kip, du har ikke sagt takk.
We have defeated the caliphate, and this is my thanks?
Vi har beseiret kalifatet, og dette er takken jeg får?
Thanks, i took it.
Takk, jeg har tatt det.
Thanks to dr. najjar, i was found.
Ble jeg funnet takket være doktor najjar.
Ah, no thanks necessary, ma'am.
Du behøver ikke takke, frue.
He sent you his thanks before making a hasty departure.
Han takket deg før han dro.
No thanks necessary, ma'am.
Du behøver ikke takke, frue.".
I don't want your thanks.
Jeg vil ikke ha takken din.

Results: 5521, Time: 0.1621

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Thanks" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More