THANKS IN NORWEGIAN

Translation of Thanks in Norwegian

S Synonyms

Results: 6777, Time: 0.0411

Examples of using Thanks in a sentence and their translations

Takk

( thanks , thank you , please )
No, thanks, annie.
Nei takk, annie.
Vavra thanks you for saving his life.
Vavra, takk for at du reddet hans liv.
May i pass on the boys' thanks for your excellent seamanship.
Guttene vil takke for godt sjømannskap.
Thanks for letting me stay here a couple of years ago.
Takke for at du lot meg bli her for et par år siden.
Other sentence examples
Thanks, foxxy.
Takker, foxxy.
The whole country thanks you.
Hele landet takker deg.
No thanks to detective nash. oh?
Ikke takket være etterforsker nash?
No, thanks, nina.
Nei, takk nina.
But, thanks to darnell, i was ready.
Men takket være darnell var jeg klar.
And that was their thanks.
Og det var takken de fikk.
Our nation thanks you, and i thank you.
Vår nasjon takker deg. og jeg takker deg.
No thanks, i am not hungry.
Nei, takk. jeg er ikke sulten.
No, thanks, delahanty.
Nei takk, delahanty.
Well, thanks.- why did you go work for laugesen?- well!
Tenk at du takket ja til å jobbe for laugesen!
And i accept your thanks, my dear, with no trace of irony either.
Jeg aksepterer takken, kjære, også uten spor av ironi.
Odin 's thanks for saving him.
Odin takker for at han ble reddet.
No thanks, we are not hungry.
Nei takk, vi er ikke sultne.
France thanks you.
Frankrike takker deg.
Thanks, miss.
Takk, medamina.
And what thanks does she get?
Hva er takken hun får?
I managed to escape thanks to dr.
Jeg klarte å rømme takket være dr gallinger.
Where 's our thanks?
Hvor er takken vår?
Jessica, thanks for picking us up, honey.
Jessica, takket for å plukke oss opp, honning.
Thanks, i took it.
Takk, jeg har tatt det.
Thanks, my mom bought it for me.
Den har jeg mor å takke for.
Arendelle thanks you, my lord.
Arendelle takker deg, min herre.
Thanks, you saved my life.
Takk, du reddet livet mitt.
My wife thanks you for this fine garment, mademoiselle.
Min kone takker deg for dette fine plagg, mademoiselle.
Thanks, guys.- sure.
Takk, folkens.
Thanks, but i am not.
Takk, men jeg er ikke sulten.

Results: 6777, Time: 0.0411

S Synonyms of "thanks"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More