THAT I IN NORWEGIAN

How to say "that i" in Norwegian

S Synonyms

Results: 11327, Time: 0.142

Click norwegian translation to filter results
at jeg som jeg det jeg så jeg atjeg som meg meg som meg at

Examples of using "That I" in a sentence and their translations

I can't say that i have seen you around here before.
Jeg kan ikke si at jeg har sett deg her før.
I know something now that i didn't know before.
Jeg vet noe nå som jeg ikke visste før.
Dad, it's not that i think reza doesn't love marie.
Det er ikke det at jeg ikke tror at reza elsker marie.
What is that i hear?
Hva er det jeg hører?
Are you saying that i am... a witch.
Sier du at jeg er.
Things that i have seen with my own eyes.
Dette som jeg har sett med mine egne øyne.
What's that i see in your ear?
Hva er det jeg ser i øret ditt?
What does she have that i don't have?
Hva har hun som jeg ikke har?
Bring me the child, that i might live again.
Bring meg barnet, så jeg kan gjennoppstå.
Franky, it's not that i don't believe you.
Det er ikke det at jeg ikke tror deg.
What's that i hear? ooh.
Hva er det jeg hører?
I told you that i didn't want you out here.
Jeg sa atjeg ikke vil ha deg her.
A part that i could never live without,
En del som jeg aldri kunne leve uten,
I'm not saying that i wouldn't.
Jeg sier ikke at jeg ikke vil.
It was my father's dying wish that i continue his legacy.
Han ønsket at jeg skulle gå i hans fotspor, så jeg arvet butikken.
He doesn't have the same information that i have got.
Almeida har ikke samme informasjon som meg.
I swore that i would always protect her from harm.
Jeg sverget på atjeg alltid skulle beskytte henne.
Find me a child, that i may live.
Finn et barn, så jeg kan oppstå.
Are you trying to say that i can't pay?
Sier du at jeg ikke kan betale?
What's that i hear?
Hva er det jeg hører?
I heard something that i do not understand.
Jeg hørte noe som jeg ikke forstår.
Be assured, it is not that i do not love you.
Det er ikke det at jeg ikke elsker deg.
That i shut her up.
Så jeg må ha stilnet henne.
I will act like the guest that i am.
Jeg skal oppføre meg som en gjest.
My colleagues might not be interested in the same questions that i am.
Kollegaene mine er kanskje ikke interessert i de samme spørsmålene som meg.
I made a promise to myself that i would never lie to you again.
Jeg lovte meg selv atjeg aldri ville lyve for deg igjen.
I don't feel the emotion that i should feel for her.
Jeg føler ikke det jeg burde for henne.
What do you know, that i don't?
Hva vet du som jeg ikke vet?
Are you suggesting that i killed those women?
Sier du atjeg drepte kvinnene?
There's so many things that i cannot tell you.
Det er så mange ting som jeg ikke kan fortelle deg.

Results: 11327, Time: 0.142

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "that i"


that can
thing i
then i
so i
how i
in which i
in which you
did i
which they
me i
that you
it i
me what
for what i
that comes
where i
that would
which he
i seen
i do
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"That i" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More