THAT MADE ME IN NORWEGIAN

Translation of That made me in Norwegian

Results: 126, Time: 0.1888

som fikk meg til å som gjorde meg da ble jeg som ga meg som får meg til å det gjør meg

Examples of using That made me in a sentence and their translations

It's the movie that made me wanna be a cop.
Det var filmen som fikk meg til å ville bli politi.
It's the anger that made me so good.
Det var sinnet som gjorde meg god.
Maybe that was the ice that made me want to be a master.
Det var den isen som fikk meg til å ville bli kaptein.
That made me star of the show.
Da ble jeg stjerna.
Carla said something that made me realize what I had to do.
Carla sa noe som fikk meg til å innse hva jeg måtte gjøre.
He gave me something that made me susceptible to suggestion, and I.
Han ga meg noe som gjorde meg påvirkelig for hypnose.
God, hearing that made me want to take a leak again.
Gud, å høre det gjør meg tissetrengt igjen.
Malcolm gave me something that made me susceptible to suggestion.
Malcolm ga meg noe som gjorde meg påvirkelig for hypnose.
That made me happy.
Da ble jeg glad.
It wasn't kindness and understanding that made me bring you here.
Det var ikke godhet og forståelse som fikk meg til å bringe deg hit.
I never wanted to do a drug that made me lose control.
Jeg har aldri hatt lyst til å ta noe som får meg til å miste kontroll.
I thought that made me very middle-class.
Det gjør meg jo borgerlig.
And it wasn't the magic that made me better, Davina.
Det var ikke magien som gjorde meg bedre, Davina.
Do you have any more of that cake that made me grow,?
Har du den kaken som fikk meg til å vokse?
I never wanted to do a drug that made me lose control.
Jeg har aldri hatt lyst til å ta noe som får meg til å miste kontroll.
Stuff that made me realise that my whole life has been a lie.
Noe som fikk meg til å innse at hele livet mitt er en løgn.
Bewitched him, she did, with a love spell that made me invisible.
Hun forhekset ham, med kjærlighetsmagi som gjorde meg usynlig.
So filthy. It was a hatred that made me feel nauseous.
Så skitten. Det var et hat som gjorde meg kvalm.
Aye, that was the ice that made me want to be a master.
Aye, det var den isen som fikk meg til å ville bli kaptein.
Not at first, but then things happened that made me believe it.
Ikke med en gang, men ting har skjedd som får meg til å tro.
You see, I lost everything that made me special.
Du skjønner, jeg mistet alt som gjorde meg spesiell.
But then she said something that made me forget everything else.
Men så sa hun noe som fikk meg til å glemme alt annet.
They were Powers that made me.
De var Powers som gjorde meg.
She trained me to let go of anything that made me feel.
Hun lærte meg opp til å gi slipp på alt som fikk meg til å føle.
Tag used to be a thing that made me really happy.
Sisten pleide å være noe som gjorde meg sykt glad.
But there is one thing that made me curious.
Men det var én ting som gjorde meg nysgjerrig.
That made me fall for him.
Det fikk meg til å falle for ham.
Perhaps that made me a bit short with you.
Det gjorde meg litt kort mot deg.
There's only one thing that made me happy recently.
Det er bare én ting som har gjort meg glad i det siste.
So that made me happy.
Det gjorde meg glad.

Results: 126, Time: 0.1888

See also


made me feel
fikk meg til å føle meg fikk meg til å føle
made me do
fikk meg til å gjøre
made me think
fikk meg til å tenke
made me look
fikk meg til å se ut
made me watch
tvang meg til å se på
made me wanna
fikk meg til å ville
made me realise
fikk meg til å innse
made me swear
fikk meg til å sverge å fikk meg til å love tvang meg til å sverge
made me remember
fikk meg til å huske
made me hate
fikk meg til å hate
made me lie
fikk meg til å lyve
made me sign
meg til å inngå fikk meg til å signere tvang meg til å skrive på den fikk meg til å underskrive
made me appreciate
meg til å sette pris på fikk meg til å verdsette gjorde at jeg satte pris fikk meg til å like
made me dinner
har laget middag til meg

Word by word translation


that
- at som den sånn
made
- gjorde laget fikk tok skapte
me
- meg mig me
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More