THAT WAS IN NORWEGIAN

How to say that was in Norwegian

S Synonyms

Results: 7652, Time: 0.1301

that was
det var (5403) det er (228) som ble (224) det var det (95) dette var (20)

Examples of using That Was in a sentence and their translations

That was linda bullard.
Det var linda bullard!
Dignity that was stolen by men like quinn.
Verdighet som ble stjålet av menn som quinn.
That was don alejandro.
Det var don alejandro.
That was dean winchester, and.
Det var dean winchester og.

The woman that was hit, elizabeth gaines- she is not the target.
Damen som ble skutt, elizabeth gaines, hun er ikke målet.
That was the we heard from them.
Det var det siste vi hørte fra dem.
That was the greatest shot i have ever seen.
Det var det beste skuddet jeg noen gang har sett.
That was not fair.- we are on soon.
Dette var ikke realt.
Her husband bought the gun that was used to kill henry wilseck and freddy duncan.
Mannen kjøpte våpenet som ble brukt til å drepe wilseck og duncan.
That was jack payne.
Det var jack payne.
That was the best i have ever had.
Det var det beste jeg har smakt.
That was my son.
Det var sønnen min.
Yes, that L100 that was found by her body.
De 100 pundene som lå ved liket hennes.
That was a man.
Dette var et menneske.
It was an unknown body that was buried here 18 years ago.
Det var et ukjent lik som ble begravet her for 18 år siden.
That was indeed a trying test.
Dette var visselig en klar prøvelse.».
The file that was in my drawer?
Saken som lå i skuffen min?
That was my new name.
Det er mitt nye navn.
That was the first love poem warren ever wrote me.
Det var det første kjærlighetsdiktet warren skrev til meg.
That was my family, max.
Det var familien min, max.
It was the winter solstice festival that was co-opted by the church and renamed.
Det var vintersolvervfesten som ble overtatt av kirken og omdøpt.
Sherlock? this envelope that was in her trunk, there is another one.
Sherlock, konvolutten som lå i kisten hennes.
That was great.
Dette var flott.
You will have heard about him and the maid that was painted before?
Du har hørt om ham og piken som ble malt før?
That was not your problem.
Det er ikke ditt problem.
That was the england i dreamed of.
Det var det england jeg drømte om.
That was lasse snedtrut.
Det var lasse skakktrut.
That was a people that hath passed away.
Dette er et folk som er gått bort.
That was indeed a trying test.
Dette var visselig en klar prøvelse.».
Where 's the child that was in this room?
Hvor er barnet som lå på dette rommet?

Results: 7652, Time: 0.1301

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"That was" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More