THAT WAS IN NORWEGIAN

How to say "that was" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6110, Time: 0.3733

det var det som ble dette som lå det er er det –Det var

Examples of That Was in a Sentence

That was linda bullard.
Det var linda Bullard!
That was amazing how you did that.
Det er utrolig hvordan du gjorde det.
That was my apartment.
Det var min leilighet.
Something that was given to me by my father.
Noe som ble gitt til meg av min far.
That was billy.
Det var billy.
That was shit.
Det var dritt.
Well, i had the perfect relationship that was ruined by marriage.
Jeg hadde et perfekt forhold som ble ødelagt av et ekteskap.
That was everlee mason.
Det der var everlee mason.
That was laura.
Det var laura.
That was because they disobeyed(Allah and the Messengers) and were ever transgressing beyond bounds.
Dette på grunn av deres ulydighet og deres overtredelser.
That was Sara's brother, ben.
Det var ben, broren til sara.
That was bob.
Det var bob.
Maybe everything that was ever burned was sugar.
Kanskje alt som ble brent var sukker.
Yes, that L100 that was found by her body.
De 100 pundene som lå ved liket hennes.
That was because they disobeyed and transgressed.
Dette fordi de var ulydige og gikk over grensen.
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.
Et ultimatum som ble møtt med en rask og kirurgisk justis!
The file that was in my drawer?
Saken som lå i skuffen min?
That was armstrong we both heard.
Det var armstrong vi begge hørte.
That was because they rebelled and used to transgress.
Dette på grunn av deres ulydighet og deres overtredelser.
That was 25 years ago.
Det er 25 år siden.
That was the language he spoke when he came to the States?
Det var språket da han ankom USA?
Sherlock? this envelope that was in her trunk, there's another one.
Sherlock, konvolutten som lå i kisten hennes.
That was not your problem.
Det er ikke ditt problem.
That was the beginning of our new life.
Det ble begynnelsen på vårt nye liv.
That was because they disobeyed and were[habitually] transgressing.
Dette fordi de var ulydige og gikk over grensen.
That was wendy.
Er det sant?
The woman that was hit, elizabeth Gaines- she is not the target.
Damen som ble skutt, elizabeth gaines, hun er ikke målet.
That was tom hale.
Det var tom hale.
That was the expensive lesson of new york.
Det kostet oss dyrt i new york.
Where's the child that was in this room?
Hvor er barnet som lå på dette rommet?

Results: 6110, Time: 0.3733

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "that was"


that must
that i needed
that resulted
that went
that lay
that needed
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More