THE CAR IN NORWEGIAN

How to say "the car" in Norwegian

Results: 4932, Time: 0.2052

bilen biien en bil vognen bil bilene vogna biler

Examples of The Car in a Sentence

Was it the car or the penguin?
Var det bilen eller pingvinen?
I'm in the car with polly.
Jeg er i bilen med polly.
When one person stays in the car, it's not parking.
Når én person biir i biien, er det ikke parkering.
Where is the car now?
Hvor er bilen nå?
I'm here for the car.
Jeg skal ordne en bil til deg.
Get out of the car I'm telling you.
Gå ut av biien, sier jeg.
Come down to the car and let's all be friends.
Kom ned tii biien og ia oss være venner.
When the car stops, get off and follow the tracks back to town.
Når vognen stanser, går du til byen.
Rocky, the car is waiting.
Rocky, bilen venter.
You are not getting into the car alone with those two.
Du setter deg ikke i en bil alene med de to.
All they will have is the car.
Ait de har tatt er biien.
The car from the motel.
Samme bil som fra motellet.
The car was in the driveway.
Det stod en bil her.
In the car, man.
I bilen, mann.
Everybody in the front part of the car move to the back.
Alle i denne delen av vognen går bakover.
Send the car.
Send en bil.
Maybe the car was stolen.
Kanskje bilen var stjålet?
Isn't that the car they drive in Bullitt?
Er det ikke sånn bil de har i"Bullitt"?
Your old lady's gonna be with us in the car.
Moren din kan bii med oss i biien.
I was on one side of the car... she was on the other side of the car.
Vi satt i hver vår side av vognen.
Clear the place. the car is ready.
Ha bilene klare.
Yes, with the $ 200,000 we took in the car.
Med det vi har i vogna, 200 000 dollar.
Refund on the car payments. and i owe--.
Tilbakebetaling på bilene, og jeg skylder.
Where are the car keys?
Hvor er bil nøklene?
Nathaniel, go back to the car.
Nathaniel, gå tilbake til vognen!
I was in the car in san diego.
Jeg var i bilen i san diego.
Just get her in the car.
Få henne inn i biien.
Whoever gave us the car and the guns,
Vi fikk en bil og våpen.
All right. get in the car.
Inn i biien.
The car was in sweden.
Bilen var i sverige.

Results: 4932, Time: 0.2052

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the car
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More