THE DOOR IN NORWEGIAN

How to say "the door" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5199, Time: 0.2241

Click norwegian translation to filter results
inngang døren døra inngangen døra stå dørene inn døra døren stå porten dør en dør dører inn døren

Examples of using "The Door" in a sentence and their translations

No, the door was locked.
Døren var låst.
Open the door and you will find me.
Åpne døren, og du finner meg.".
This building is the door to something terrible.
Bygningen er inngangen til noe forferdelig.
He put up the screen of the door to the tabernacle.
Derefter hengte han op teppet for inngangen til tabernaklet.
Open the door and you will find me.".
Åpne døren, og du finner meg.".
Leave the door open a little.
La døra stå åpen en stund.
And assemble all the congregation at the door of the tent of meeting.".
Og kall hele menigheten sammen ved inngangen til sammenkomstens telt!
Break the door down.
Slå inn døra.
And leave the door open to let in a little fresh air.
La døra stå åpen, så vi får inn litt frisk luft.
I'm gonna open the door, and I'm gonna let you say it.
Jeg åpner døren og lar deg si det.
Break down the door.
Bryt inn døra.
The door won't give. It's too strong.
Porten gir ikke etter.
I will leave the door open for you.
Jeg skal la døra stå åpen for deg.
The door is electronic.
Døren er elektronisk.
Hey, did we leave the door open?
Lot vi døra stå åpen?
You can just show me where the door is.
Du kan bare vise meg hvor døren er.
Break down the door.
Slå inn døra.
They would open the door to hell.
De ville åpne porten til helvete.
Yes? you do know which is the door, right?
Du vet hvilken dør det er, ikke sant?
But were stopped by the door of a tomb.
Men ble stoppet av en dør til en grav.
Castor, phelarus, dimitris, get to the door.
Castor, phelarus, dimitris, gå til døren.
Kick the door.
Spark inn døra.
The door ain't been built yet that can hold me back.
Det finnes ikke den dør som kan holde meg unna.
Open the door or she's dead!
Åpne porten eller hun er død!
I will leave the door open.
Jeg lar døra stå åpen.
Open or we will break the door down!
Lukk opp, ellers slår vi inn døra!
Bitterman, open the door.
Bitterman, åpne døren.
Harry, we got a match on the new print from the door at Gunn's.
Vi fikk et treff på fingeravtrykket på gunns dør.
Piiparinen, the door won't hold!
Piiparinen, døra holder ikke!
The door on the north side is fortified.
Den nordre porten er blokkert.

Results: 5199, Time: 0.2241

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "the door"


dead
died
doorstep
entry
doorways
entrance
door
gate
passageway
deaths
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More