THE EARTH IN NORWEGIAN

How to say "the earth" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5543, Time: 0.2092

Click norwegian translation to filter results
jord på jord jordens verden land jorden på jorden jorda landet jorden på bakken på jorda landene

Examples of using "The Earth" in a sentence and their translations

Everything, that grows from the earth doesn't belong to you .... it's mine!
Ikke alt som vokser fra jorden tilhører deg .... Det er mitt!
I want to feel the earth beneath my feet... without shoes.
Jeg vil kjenne jorden under mine føtter uten sko.
All that is in the heavens and the earth glorify god.
Alt i himlene og på jord priser Gud!
He is god in the heavens and the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
Then, god wipes it from the earth with a volcano.
Så fjerner gud det fra jordens overflate med en vulkan.
The leaves his family and the earth, so far become indispensable?
Den forlater sin familie og jorden, så langt blitt uunnværlig?
You don't own the earth, not this part of it.
Du eier ikke landet, ikke denne delen.
God is the light of the heavens and the earth.
Gud er himlenes og jordens lys.
And it is he who hath created the heavens and the earth in truth.
Han er det som har skapt himlene og jorden på alvor.
ALL THAT IS in the heavens and the earth sings the praises of god.
Alt som er i himlene og på jord, priser Gud!
And do not evil in the earth, causing corruption.
Gjør ikke urett i landet, som ufredsstiftere!
I saw how the earth curves.
Jeg så hvordan verden bøyde seg.
To god belong the troops of the heavens and the earth.
Gud tilhører himlenes og jordens hærskarer.
The leaf contains the sun, the sky and the earth, obviously.
Bladet inneholder åpenbart solen, himmelen og jorden.
To allah belongs whatsoever is in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
To allah belong the legions of the heavens and the earth.
Gud tilhører himlenes og jordens hærskarer.
To god belongs everything in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt i himlene og på jord.
A spy from the earth.
En spion fra jorden.
Lo! pharaoh exalted himself in the earth and made its people castes.
Farao var mektig og stor i landet, og delte dets innbyggere i grupper.
The ashes were trampled into the earth and the blood became as snow.
Asken ble trampet ned i bakken, og blodet blandet seg med snøen.
Until the earth is free!
Til verden er fri!
To god belongs everything in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
Kronos will dismantle the earth.
Kronos vil demontere jorden.
In the beginning, god created the heaven and the earth.
I begynnelsen skapte gud himmel og jord.
Surely allah knows every hidden thing of the heavens and the earth.
Gud kjenner himlenes og jordens mysterier.
In the beginning, the earth was void, and the spirits of god passed--.
I begynnelsen var verden tom. og guds ånd...".
Here, the earth rocks when you walk.
Her ute gynger bakken når man går på den.
Most surely in the heavens and the earth there are signs for the believers.
Det er visselig i himlene og på jorden jærtegn for de troende.
He knows whatever is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
He is allah in the heavens and in the earth.
Han er gud i himlene og på jord.

Results: 5543, Time: 0.2092

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "the earth"


land
dirt
landmines
in the world
planet
nation
country
earth
grounding
dust
borders
shores
on the planet
soils
inland
on the ground
realms
underground
worldwide
on the earth
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More