THE MAN IN NORWEGIAN

How to say "the man" in Norwegian

Results: 4279, Time: 0.1594

mannen han den den mannen mennesket fyren sjefen ham mann den mann menneske menn mennene

Examples of The Man in a Sentence

Steffan, the man who killed angela.
Steffan, mannen som drepte angela.
The man you killed wasn't berlin.
Mannen du drepte, var ikke berlin.
He came from god, the man who's taking your place.
Han kom fra gud, han som tar plassen din.
For the wizard and the man who killed my family.
Mot trollmannen og han som drepte familien min.
It's the man who killed majid nassar.
Det er mannen som drepte majid nassar.
One million dollars to the man who kills carl lucas.
Én million dollar til den som dreper carl lucas.
I'm proud of the man you have become.
Jeg er stolt av den mannen du er blitt.
Who is the man in Visalia?
Hvem er mannen i Visalia?
The man you thought you saw is dead.
Den du trodde at du så, er død.
The man said every hour.
Han sa hver time.
You're the man, kirk.
Du er mannen, kirk.
I am not the man i once was.
Jeg er ikke den jeg en gang var.
I'm not the man you thought i was.
Jeg er ikke den mannen du trodde jeg var;
I will be the man on the corner... smoking two cigarettes!
Jeg er han på hjørnet som røyker to sigaretter.
All these evil things come from within, and defile the man.".
Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.
The man with the icons is interesting.
Han med ikonene er interessant.
You're the man with the sword.
Du er mannen med sverdet.
You're not the man i thought you were.
Du er ikke den jeg trodde.
But the soul belongs to the man.
Men sjelen tilhører mennesket.
I have never met the man, but his housekeeper is an old friend.
Jeg har aldri møtt fyren, men hushjelpa er en gammel venn.
Who's the man with Strangways?
Hvem er den mannen med Strangways?
The system, the man, vee.
Systemet, sjefen, vee.
People like us, you bet on the man.
Mennesker som oss, satser på mennesket.
I'm the man i was before.
Jeg er den jeg var.
Janie jones, i do believe the man is still in love with you.
Janie jones, jeg tror at han fremdeles er forelsket i deg.
The man is strong.
Mannen er sterk.
A gunfighter kills the man he goes after.
En revolvermann dreper den mannen han er etter.
This is the man who was in the fight with dent Baxter's men?
Det her er fyren som var i slåsskamp med dent baxters menn.
I have found the man that catherine said is the one.
Jeg har funnet fyren catherine snakket om.
I only met the man a week ago.
Jeg møtte ham for en uke siden.

Results: 4279, Time: 0.1594

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the man
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More