THE MAN IN NORWEGIAN

Translation of The man in Norwegian

S Synonyms

Results: 5643, Time: 0.1382

Examples of using The man in a sentence and their translations

Han

( he , him )
This is the man who tried to kill you.
Dette er han som ville drepe deg.
You heard the man, leonard.
Du hørte han, leonard.

Den

( this , one , person )
One million dollars to the man who kills carl lucas.
Én million dollar til den som dreper carl lucas.
Because he 's not the man you think he is.
Fordi han ikke er den du tror han er.

Mannen

( man , husband , guy )
The man you killed was not berlin.
Mannen du drepte, var ikke berlin.
I killed the man i loved.
Jeg drepte mannen jeg elsket.
He was a hundred times the man you are. yeah?
Han var hundre ganger den mannen du er?
I am not the man you thought i was.
Jeg er ikke den mannen du trodde jeg var;

Mennesket

( man , person , human )
All these evil things come from within, and defile the man.".
Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.
But the soul belongs to the man.
Men sjelen tilhører mennesket.

Fyren

( guy , dude , fellow )
I have never met the man, but his housekeeper is an old friend.
Jeg har aldri møtt fyren, men hushjelpa er en gammel venn.
I got mad love for the man, but he 's old-school.
Jeg elsker fyren, men han er av den gamle skole.
Other sentence examples
Was the man who died who you thought he was?
Var han som døde den du trodde at han var?
You are the man, kirk.
Du er mannen, kirk.
You are the man with the sword.
Du er mannen med sverdet.
And you are the man from the smithy.
Og du er mannen fra smia.
Who 's the man with strangways?
Hvem er den mannen med strangways?
The man i use is away for the weekend.
Han jeg bruker er vekk for helga.
I mean, the man was guilty.
Jeg mener, han var skyldig.
The man he killed was aufidius dento,
Mannen han drepte, var aufidius dento.
I am not the man i was.
Jeg er ikke den mannen jeg var.
I am the man i am because of you, father.
Jeg er den jeg er på grunn av deg, far.
I am not the man i once was.
Jeg er ikke den jeg en gang var.
All these evil things come from within, and defile the man.".
Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.
You were the man i wanted most and you wanted me and.
Du var den mannen jeg ville ha, og du ville ha meg.
The system, the man, vee.
Systemet, sjefen, vee.
But he 's the man in yellow.
Men han er mannen i gult.
I will be the man on the corner... smoking two cigarettes!
Jeg er han på hjørnet som røyker to sigaretter!
I am not the man you thought i was.
Jeg er ikke den mannen du trodde jeg var.
People like us, you bet on the man.
Mennesker som oss, satser på mennesket.

Results: 5643, Time: 0.1382

See also


to the man
til mannen
are the man
er mannen er den beste
that the man
at mannen at mennesket
about the man
om mannen
the man said
mannen sa
but the man
was the man
var mannen
you're the man
du er mannen
let the man
la mannen
if the man
om mannen
the man of god
guds mann
the dead man
døde mannen døde mannens

Word by word translation


man
- mann mennesket manns fyr mannens

S Synonyms of "the man"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More